fredag, september 24, 2010

Varlaskogen och Bräckaberget

Två partier i Kungsbacka har klart varit emot byggnation i Varlaskogen. Folkpartiet och Miljöpartiet. Övriga säger ja till bostäder i den värdefulla skog.

När det gäller Bräckaberget har även där Folkpartiet och Miljöpartiet sagt nej till att göra en bergtäkt ett par kilometer från centrum.

Centerpartiet har drivit frågan. Kristdemokraterna vände sista sista sekund och sa nej. Socialdemokraterna är emot men har inte berättat det för väljarna. Och Moderaterna vill inte ta ställning.

Kommunalvalet i Varla Norr (mitt valdistrikt) som ligger direkt mot skogen och där de som är närmast berörda bor,  är nu färdigräknat. Klicka på denna länk.

Folkpartiet ökar med 5,46%. Miljöpartiet ökar med 3,36%. Moderaterna står i princip still, Centerpartiet halveras och Socialdemokraterna tappar 4,04%.Även KD backar rejält.

Man kan inte tolka detta på annat sätt att det finns kraftigt motstånd mot byggnation i Varlaskogen och att hugga ner Bräckaberget.

Samma resultat finns i Varla Södra som också bor nära Varlaskogen.
Där går Moderaterna tillbaka, trots valvinden, med 0,76%. Centerpartiet backar med 1,77%.
Folkpartiet ökar med 3,41% och Miljöpartiet med 2,27%. Intressant är att detta är ett starkt Socialdemokratiskt distrikt och (S) gör ett klart sämre kommunalval. Gissningsvis har (FP) och (MP) fått en del (S)-röster.

Tingberget är ett nytt distrikt så jämförelser går inte att göra. Men tendensen är samma. Moderaterna gör sämre val än i andra kommundelar.Även andra som förespråkar byggnation går dåligt och (FP) och (MP) gör bra resultat.

Samtliga partier som vill bygga i Varlaskogen backar rejält i distrikten kring skogen.

Skall man gissa att dessa frågor är döda politiskt. Inte vågar man ha denna fråga hängande i ytterligare ett val?

Speciellt Centerpartiet måste fundera över om deras agerande när det gäller dessa frågor varit riktigt. Det kan vara de tappade rösterna i Varla Norr och Varla Södra som gjorde att man förlorade mandat nummer sex.

Inga kommentarer: