torsdag, augusti 04, 2011

Campingstugor är inte bostadsrätter

Radio Halland  och Ekot rapporterar idag om att campingstugor säljs som bostadsrätter. Detta får med rätta kritik av länsstyrelser. Nu tar jag av mig politikerhatten lite då det tangerar det jag arbetar med när jag inte är fritidspoltiker.

Men i grunden är det en politisk fråga.

Jag har sett hur problem uppstår när bostadsrätt används i sådana här sammanhang. De som köper en stuga tror givetvis att man äger den och kan göra som man vill. Men i en bostadsrättsförening äger föreningen alla byggnader och har veto om den skall byggas om eller till. Och bygger man till så man får mer kvadratmeter skall ekonomisk plan göras om. Ägaren har bara nyttjanderätt.

Allt detta skapar konflikter.

Föreningen ansvarar också för yttre underhållet. Ingen målar eller så utan föreningens tillstånd.

Anledningen varför byggaren vill bilda bostadsrätt är att dessa är enklare att sälja. Bostadsrätt kan pantsättas men om man istället bildar ekonomisk förening och den som köper campingstugan äger sin stuga och arrenderar marken så är det svårare.

Det kan finnas anledning att man ser över bostadsrättslagstiftningen överhuvudtaget. Lagstiftningen är anpassad till att bostadsrätter skall vara permanenta bostäder även om det finns luckor i lagen. Detta skapar problemen.

Dessutom är ju länsstyrelsernas kritik att det skadar det rörliga friluftslivet värd att lyssna på.

Inga kommentarer: