torsdag, januari 26, 2012

Regionunderskott kommer kräva tuffa åtgärder

Region Halland visar sitt första år ett underskott på 115 miljoner kronor. Främsta skälet är underskotten på sjukhusen som är ca: 183 miljoner.

Med dessa stora underskott 2011 blir det svårt att få sjukhusen i balans 2012 trots skattehöjning och tillskott av pengar. 

Ytterligare skattehöjning är ingen lösning.  Regionen är tvungen att prioritera vad man skall utföra för vård och var.

Osthyveln är ofta ett dåligt sätt att effektivisera. Risken är all all verksamhet blir lite sämre och skapar nya problem.

Förmodligen krävs tuffa beslut om att verksamhet skall upphöra, flyttas eller finna på färre ställen.

Och arbetet pågår för att hitta lösningar.

För oss som sitter i beslutande ställning kommer det säkert innebära att vi måste rösta för sådant som inte känns bra men är nödvändiga förändringar för en ekonomi i balans.

Tyvärr har Region Halland inget sedeltryckeri i källaren och då innebär det att man måste prioritera.

Inga kommentarer: