söndag, mars 05, 2017

Nytt team i Halland som skall arbeta med barn och unga med psykisk ohälsa

I samband med översynen av vårdvalet såg vi i Region Halland att det behövdes en enhet som behandlade barn och unga med måttlig psykisk ohälsa.

Närsjukvården fick detta uppdrag. Man startade 1 november och har redan fått över ca: 80 remisser från vårdcentraler, privata och regionens.
Ett klipp för efterlängtad verksamhet
I fredags invigdes deras lokaler i Falkenberg. Teamet som består av kuratorer och psykologer är mobila och kommer arbeta över hela Halland från Kungsbacka i norr till Laholm i söder och Hylte i öster.

Patienten behöver inte komma till Falkenberg utan behandlaren möter patienten på deras hemort.

Teamen blir länken mellan vårdcentralerna, som skall ta emot patienter med lätt psykisk ohälsa och BUP som tar emot de som har svårare besvär.

Man tar emot barn och ungdomar mellan 6-17 år med måttliga psykiska besvär,

En blomma från Närsjukvårdsnämnden
För att få komma krävs en bedömning av den vårdcentral man tillhör.

Uppdraget till Närsjukvården är ett särskilt uppdrag vilket innebär att det inte ingår i vårdvalet och är en verksamhet som både privata och regionens vårdcentraler kan remittera till.

Tidigare låg uppdraget vad gäller måttlig psykisk ohälsa för barn- och unga i vårdvalet och på varje vårdcentral.

Genom att samla resurserna får vi slagkraftigare verksamhet som dagligen arbetar med dessa frågor.

Det är också väldigt viktigt att etablera goda kontakter med elevhälsan i kommunerna. De är ofta de som först kommer i kontakt med barn- och ungdomar som mår dåligt.

Inga kommentarer: