fredag, mars 10, 2017

Religion, polititiker eller domstolar skall inte avgöra vad som är god hygien i vården

Att man skadas i vården, så kallade vårdskador, är ett av vårdens stora problem.

Bland vårdskadorna finns dålig hygien så patienten får infektioner eller på annat sätt smittas. Man får alltså en sjukdom när man behandlas för annat i vården.

I Socialstyrelsens har riktlinjer för så kallad basal hygien. Läs här.

En av dem är att "Arbetskläderna ska vara kortärmade och ska bytas dagligen och vid behov."

Det har då uppstått en fråga därför att vissa vill inte arbeta kortärmat på grund av religiösa skäl.

I Stockholm har det funnits ett fall i tingsrätten där rätten beslöt att neka person att ha engångsärmar, var diskriminering.
Korta ärmar i vården
Men frågan är inte så enkel. Varje fall är unikt och en dom i en tingsrätt är inte på något sätt prejudicerande. Det är omständigheterna i det fallet som man dömt på. Tyvärr överklagades inte den domen.

I Region Halland anser smittskyddsläkaren att engångsärmar av hygienskäl inte skall användas. Och det är dem som är sakkunniga och i slutändan ansvariga som måste fatta beslut om hygienen. Inslag i Radio Halland.

Frågan har varit aktuell i Halland då en praktikant av religiösa skäl inte fick arbeta långärmat inom Folktandvården.

Vi kan inte fatta politiska beslut vad som är god hygien eller inte. Och det kan inte heller domstolar.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har tydligen annan uppfattning och anser det är diskriminering. Inslag i Radio Halland.

Men vilket ansvar tar DO? Och vilket ansvar tar en domstol som i beslut går emot sakkunniga i hygienfrågor?

Och är det domstolar och inte dem som kan frågan som skall avgöra vad som är god hygien?

Om någon patient får en vårdskada på grund av avgörande av en domstol i ett mål DO drivit kan då patienten söka skadestånd från DO och domstolen?

Jag kommer aldrig medverka till ett beslut där vi går emot de sakkunnigas råd. I dessa frågor kommer jag, som i detta fall politiskt ansvarig för Folktandvården, alltid stå bakom de beslut dessa tar.

Skulle Region Halland fällas i något ärende framöver, därför en domstol anser att religiösa skäl går före hygienen, så måste lagen ändras. Att göra detta till en fråga om diskriminering är fel.

Slutligen vill jag betona att jag har inga synpunkt på vilka kläder personal använder i vården så länge man uppfyller gällande hygienregler. Kan kläder som normalt förknippas med religion eller en kultur användas, utan att det ger sämre hygien, så är det inga problem för mig. T.ex huvudduk används idag i den halländska vården.

Men beslutet skall tas av våra sakkunniga. Inte politiker eller domstolar.

Fotnot: I Vårdhandboken står följande; Arbetskläder består av överdel och byxa, klänning kan förekomma. Ärmen ska sluta ovanför armbågen. All vård- och omsorgspersonal ska använda kortärmad överdel/klänning vid undersökning, vård och behandling. Den korta ärmen är en förutsättning för att kunna utföra korrekt handhygien. En lång ärm kan föra smittämnen vidare.
Länk

Inga kommentarer: