måndag, mars 13, 2017

Avskaffa de politiskt valda nämndemännen

I ett förslag från en arbetsgrupp i Liberalerna som leds av Roger Haddad, rättspolitisk talesperson, föreslås att man avskaffar politiskt valda nämndemän. Dagens Nyheter.

Det finns flera skäl. Ett av dem är att man kunnat se att domarna blir annorlunda beroende på nämndemännens politiska hemvist.

En annan fråga är hur representativa de är för befolkningen i stort.

Jag tänker inte peka ut någon det är inte enskilda personer detta gäller. Många nämndemän är säkert oerhört dugliga. Men stickprov på åldersfördelningen på de 24 nämndemän till tingsrätten Kungsbacka kommun väljer visar att +60 är kraftigt överrepresenterade.

Just åldersfördelningen har uppmärksammats av regeringen och domstolsverket tog 2015 fram statistik som visar att de som valdes 2014 hade en medelålder på 57,7 år. Och sitter man i fyra år kommer ju medelåldern att vara över 60 år. Länk.

Andelen av nämndemännen i Sverige över 65 år var 45% medan man utgjorde 25% av befolkningen.

Det borde vara jämn fördelning på åldrarna. Från 18 och upp till personer över 70. Och namnen på de valda av kommunfullmäktige i Kungsbacka visar att det är få om ens någon som inte är född i Sverige eller har en eller flera föräldrar födda utomlands.

En statlig myndighet, t.ex domstolsverket, borde utse nämndemännen efter ansökan och kompetens.

Region Halland utser ju nämndemän i förvaltningsrätt och kammarrätt och för att sitta där är det viktigt att man kan hur kommuner och regioner fungerar. Någon sådan granskning görs inte idag.

Inga kommentarer: