onsdag, mars 15, 2017

Polisen är kraftigt underbemannad i Halland

För lite mer än en vecka sedan var vi några liberaler i Halland som,  tillsammans med Liberalisternas rättspolitiska talesperson Roger Haddad,  i Kungsbacka och Varberg träffade ansvariga poliser i dessa kommuner men också i länet. Fram tonar en bild av en polis som är kraftigt underbemannad.

Jag som har följet polisen i Kungsbacka i många år jan konstatera att kommunen har färre poliser nu vid 80.000 invånare än vad man hade vid 60.000.

Idag skriver vi som var med vid besöken om detta i Hallandsposten.

Tryggheten måste försvaras i hela Halland

Vi i Liberalerna i Halland har tillsammans med vår rättspolitiska talesperson Roger Haddad besökt polisen i Varberg och Kungsbacka för att informera oss och se hur vardagen ser ut.

Bilden som tonar fram är en vardag fylld av underbemanning, bristande resurser och omöjliga spelregler i den nya organisationen. Vi mötte också en fantastisk hängivenhet till sitt yrke och stor lojalitet med sin organisation, men gränsen är snart nådd för vad man kan åstadkomma. Varberg och Kungsbacka är två snabbt växande kommuner med lite olika förutsättningar för polisens verksamhet, men likafullt är de två distrikten väldigt underbemannade.

Bemanningen i Varberg och Kungsbacka är för dålig. Bristen på personalresurser och behovet av prioriteringar begränsar polisens närvaro. Inga nya tjänster tilldelas och vikariat får inte tillsättas. Erfarna chefer och ledare gör allt för att få ihop tjänstgöringsscheman men man kan inte trolla med knäna. Närvarande poliser i yttre tjänst på gator och torg i Halland är viktiga för att öka tryggheten och minska brottsligheten och är det allra viktigaste önskemålet från Varbergare och Kungsbackabor när de tillfrågas om vad som ökar känslan av trygghet.

Regeringen försöker ge en bild av att kommunerna ska få fler poliser. Det kommer inte att hända. Liberalerna har gång på gång i riksdagen tagit upp bristerna i den nya polisorganisationen.

Regeringen påstår sig öka antalet poliser, även i Halland, men det är inte sant. Vi satsar 795 miljoner kronor utöver regeringens 100 miljoner kr till polisen i år. Vi vill ha 2 500 fler poliser fram till 2020; det är 1000 fler än regeringen planerar. Dessutom skjuter vi till pengar för att anställa 1100 fler civila utredare. Detta skulle innebära ett välkommet och välbehövligt tillskott i Halland. Det måste dessutom göras mer för att locka tillbaka dem som slutat, samt behålla de poliser som finns. Därför gör Liberalerna en särskild lönesatsning 2017 med 50 miljoner kronor för att höja lönerna för poliser i yttre tjänst.

Inrikesminister Ygeman inser inte hur allvarligt läget är inom polisen. Detta bekräftas av regeringens knappa budget för polisen 2017 samtidigt som våra kommuninnevånare i Halland ropar efter fler synliga poliser. Med inrikesministern och Socialdemokraterna har det i stället blivit färre halländska poliser och de har kommit längre ifrån medborgarna.

Roger Haddad (L),
riksdagsledamot, rättspolitisk talesperson

Bengt Eliasson (L),
riksdagsledamot Halland

Tommy Rydfeldt (L),
gruppledare Region Halland

Ulrika Landergren (L),
kommunalråd Kungsbacka

Karl-Johan Wiktorp (L),
ordförande Liberalerna i Varberg

Suzanne Åkerlund (L),
kommunråd HalmstadInga kommentarer: