onsdag, mars 15, 2017

Satsa på primärvården och skapa fasta läkarkontakter

I en debattartikel idag på DN debatt lägger partiledaren Jan Björklund och landstingsrådet Anna Starbrink fram en ny liberal sjukvårdspolitik. Anna Starbrink är ordförande i Liberalernas välfärdskommission. Länk till artikel.

Det finns många bra förslag men som ordförande för Närsjukvården i Region Halland koncentrerar jag mig på frågor kring primärvården och vårdcentraler.

Liberalerna föreslår en fastläkarmodell. Innebärande att man som patient har en fast läkare. Men inte enbart för att man skall träffa samma läkare utan för att samordna den övriga vården man behöver.

Att inte bara skriva en remiss utan ta ansvar för den, se till att man hamnar rätt och också ha skyldighet att följa upp.

Inte ovanligt utomlands att läkaren i primärvården har ett sådant utökat ansvar att följa patienten.

Går utmärkt att ordna inom nuvarande vårdval. Man väljer inte bara vårdcentral utan också läkare men det krävs lagändringar.

Men blir inte detta att utgå från att man alltid i varje läge behöver träffa läkare som därför blir mer belastad?

Nej och jag gillar speciellt denna skrivning i artikeln:

"Alla patienter ska dessutom ha rätt till en egen kontaktperson i vården, en så kallad patientvald vårdkontakt. För de flesta är förmodligen husläkaren det bästa valet, men det ska vara upp till varje patient att välja utifrån sin situation och sina behov. För patienter som behöver många läkemedel kan det också vara värdefullt med en fast kontakt med sin apotekare."

För många som t.ex har problem med diabetes eller blodtrycket blir säkert en sjuksköterska den bästa vårdkontakten.

Och det är patienten som måste sättas i centrum. I förslaget finns också att ändra hälso- och sjukvårdslagen.

Man skriver;

"Idag står det att ”målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.” Vi vill vända på det, så att det är varje människas rätt till god vård som står i centrum, inte ”befolkningen”. Dagens lagtext ger intrycket att vården ska ransoneras. Vi menar att den som bedöms behöva vård ska ha rätt att få tillgång till vård, och ha rätt att själv välja vårdgivare."

Svensk primärvård, eller som det heter i Halland, närsjukvård måste stärkas. Både i hur patienten tas emot, vilka rättigheter man har och vilka krav man kan ställa som patient. Men den behöver också förstärkas ekonomiskt.

Vården måste i framtiden förskjutas till primärvården och det gäller även de pengar som satsas.

Inga kommentarer: