onsdag, mars 22, 2017

Pröva kommunala trygghetsvakter vid Kungsbacka resecentrum

Polisen har idag för lite resurser. Man får avstå att åka på brott och de som vill störa ordningen kan allt för ofta göra det utan risk för att polisen  inte har möjlighet att komma. 

Liberalerna har därför förslagit att antalet poliser i Sverige skall öka från 20 000 till 25 000. Att man genom att frigöra poliser från arbeten andra, t.ex. civilanställda, kan utföra omedelbart frigöra 2000 poliser för yttre tjänst, men också att ge kommunerna statsbidrag för att kunna anlita 2000 trygghetsvakter.

Liberalerna i Kungsbacka tar idag upp frågan om trygghet i ett pressmeddelande.

Exempel från Stockholm
-        Resecentrum i Kungsbacka upplevs,speciellt fredag och lördag, som otryggt av många. Vi ser det som en lämplig plats att mellan 21.00 och 05.00 på fredagar och lördagar ha trygghetsvakter där som samarbetar tätt med polisen, säger kommunalrådet Ulrika Landergren (L).

-          Det ligger ju i kollektivtrafikens intresse att man kan åka kollektivt och befinna sig på resecentrum utan att känna otrygghet. Därför tycker jag detta är en fråga som måste diskuteras mellan Kungsbacka kommun, Hallandstrafiken och Västtrafik, säger Tommy Rydfeldt (L), gruppledare för liberalerna i Region Halland och ledamot i Hallandstrafikens styrelse.

I Tunnelbanan i Stockholm och deras resecentrum sköts ordningen av Trygghetsvakter.

-          Stockholms modell, som vi kan se i programmet Tunnelbanan i Kanal 5, visar hur trygghetsvakter kan göra skillnad för att skapa trygghet och ordning i kollektivtrafiken, säger Tommy Rydfeldt.

-          Jag kommer nu lyfta frågan i kommunstyrelsens arbetsutskott med förhoppning om att vi kan starta en diskussion med Västtrafik och Hallandstrafiken ganska snart, avslutar Ulrika Landergren.

Inga kommentarer: