torsdag, november 29, 2012

Kommuner (och Region Halland) är dåliga på att ha information på fler språk

Företaget Semantix har undersökt de svenska kommunernas hemsida och konstaterar att sex av tio kommuner inte har viktig samhällsinformation på annat språk än engelska.

Kungsbacka kommun är en av dem. Trycker man på brittiska flaggan på hemsidan får man bara turistinformation.
Folke Kanin på arabiska.

Och tur är väl att man inte undersökt landsting och regioner för Region Halland saknar också information på annat språk än svenska.

Jag har vid några tillfällen påpekat detta för ansvariga centralt men det verkar inte nå fram.

Folke Kanin på albanska.
Jag fick för en tid sedan brev från en engelsktalande man som inte var nöjd med vården på en vårdcentral och även var konstruktiv i sin kritik. Jag kunde dock konstatera att med lite information på engelska på hemsidan hade han säkert kommit rätt i vården. Brist på information på annat språk gjorde att han kom fel.

I Närsjukvården (Vårdcentraler och Folktandvården) tar man på ett bra sätt fram broschyrer på fler språk. Lägger upp två om barntandvård. Men det skulle behöva kompletteras med information på hemsidan men den frågan äger inte Närsjukvården.

Vill ni läsa Semantix rapport tryck här.


Inga kommentarer: