tisdag, december 04, 2012

Vårdval plus kan ge kortare väntetider i specialistsjukvården

I Göteborgs Posten idag så uppmärksammas att Region Halland arbetar med ett utökat vårdval, vårdval plus.

Det första vårdvalet kom 1 januari 2007 och innebar rätten att själv välja vårdcentral. Resultatet blev att fler vårdcentraler tillkom och bara i Kungsbacka har det blivit två nya.

Nu går regionen vidare med vårdval inom den specialistvård som inte behöver sjukhusets resurser.

Förhoppningsvis skall det få fler läkare att komma till Halland. I artikeln nämns ögon, psykiatri och hud som lämpliga specialiteter att börja med. T.ex inom hud saknas det läkare idag och därmed får man långa väntetider.

Det kan också vara intressant för regionens vårdcentraler att ha någon specialiteter på några vårdcentraler eller helt enkelt samarbeta med privat vårdgivare som hyr in sig på vårdcentralen. Ett område jag pekat på är gynekologi men även öron-näsa-hals borde vara intressant.

Närsjukvården följer ärendet noga och vi får se vad beslutet blir. Viktigt är att specialiteten passar in på en vårdcentral och ger mervärde för patienten.

Vårdval plus innebär rätten att välja. Den som är nöjd fortsätter hos den mottagning man går hos. Till skillnad från vårdvalet för vårdcentraler är specialistläkare många gånger något man besöker kanske några gånger och återgår sedan till vårdcentralen.

Principbeslut skulle tagits på Regionfullmäktige i november med då utnyttjade Socialdemokraterna tillsammans med sina vänner i Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna minoritetsåterremittering som innebär att första gången räcker med en tredjedel av fullmäktige för att få ett ärende återremitterat.

Och (S) gjorde detta utan egna förslag. Man begär bara mer utredningar. Också ett sätt att säga nej.

Men beslut tas nu i februari istället.

Inga kommentarer: