torsdag, december 06, 2012

Radio Sydhalland?

Jag har tidigare här på bloggen tagit upp det faktum att Radio Halland mer eller mindre struntar i nyheter från Kungsbacka. Läs här mitt inlägg.

Idag är det åter en sådan dag när man under två dagar helt missat Kungsbacka.

På hemsidan finns 24 nyheter upplagda. Inte en enda från Kungsbacka. En tillfällighet eller händer inget i Kungsbacka?

Mitt svar är att Radio Halland är så Halmstadsfixerade att man inte förstår. För jag tror ingen medvetet väljer bort Kungsbacka.  Och det är säkert ett organisationsfel. För få bevakar Norra Halland som snart 50% av länets invånare bor i. (Kungsbacka och Varberg)

Hur tidningar bevakar är deras sak men Radio Halland lever på licenspengar och har ett uppdrag från staten.

Lösningen är att flytta Radio Hallands redaktion till Varberg och bara ha kvar lokalredaktion i Halmstad. Då skulle vi få helt annan nyhetsbevakning.

Intressant vore att anmäla Radio Halland till Granskningsnämnden som får pröva om man uppfyller sin uppdrag när man struntar i Kungsbacka.

4 kommentarer:

TOMMY RYDFELDT sa...

Denna kommentar är från kanalchef Tomas Gustafsson på Radio Halland.

En snabb sökning i vårt arkiv visar att Kungsbacka, Varberg och några av de mindre orterna i norra Halland förekommit i drygt 2000 gånger i nyheter och programinslag i P4 Halland under 2012. En avgränsning till den senaste veckan ger 40 träffar.Vi har redan en redaktion i Varberg. Där arbetar två nyhetsreportrar. En vanlig vardag på Sveriges Radio Halland är vi fyra eller fem reportrar i tjänst. Nästan hälften av nyhetsredaktionens resurser finns alltså redan i norra Halland. Vi har dessutom vår rullande reporter som varje morgon utgår från Varberg. Att flytta huvudredaktionen är ett ganska fånigt förslag som mer handlar om en längtan från en debattör i norr att hålla en gammal nord-sydkonflikt glödande.Sveriges Radio är förvisso licensfinansierad. Licenspengarna ska dock räcka till mycket, 25 lokala kanaler, nyhetsbevakning inrikes och utrikes, kultur, vetenskap, symfoniorkester, minoritetsspråkssändningar, sport, evenemang, barnradio och mycket mer. P4 Hallands del av licenspotten är begränsad.Vi skulle säkert kunna bevaka Kungsbacka ännu bättre. Vi är beroende av att våra lyssnare berättar för oss vad de ser och hör och tycker är viktigt. Just nu jobbar vi med att bygga upp ett publiknätverk för att få mer kunskap om sån't som händer i alla delar av länet. Läs gärna mer om det på vår hemsida. Relationen med hallänningar, oavsett var de bor, är viktigare än var våra lokaler är placerade. Vi är måna om att radion ska handla om sån't som betyder något för lyssnarna. 100 000 hallänningar lyssnar dagligen på P4 Halland vilket väl tyder på att någonting är rätt.

Tomas Gustafsson

Kanalchef Sveriges Radio Halland

TOMMY RYDFELDT sa...

Jättebra att ni har reportrar igång men det hindrar tydligen inte att det dagar förekommer 9 nyheter om Halmstad och ingen om Kungsbacka. De två senaste dagarna är ganska typiska.

Fånigt att flytta redaktionen? I Danmark och Norge insåg man problemet och deras båda TV 2 kanaler ligger i Odense och Bergen.

Er så kallade flygande reporter illustrerar väl Radio Hallands problem.

En nyhet kan vara stor i Kungsbackas tidningar. Radio Halland ignorerar helt. Skall lyssnarna påminna er eller läser ni tidningar?

Den flygande reportern rycker ut och rapporterar om magsjuka på tre pudlar i Tvååker. Ja, jag vet att jag raljerar men är inte långt från sanningen.

Men du blir svaret skyldig. Hur kan Radio Halland missa Kungsbacka så att av 24 nyheter är ingen från Kungsbacka och flera nyheter sådana som ej borde platsa?

Är det som en av dina medarbetare sa till mig?

Du förstår väl att vi inte bevakar Kungsbacka. Ingen lyssnar ju.....

TOMMY RYDFELDT sa...

Ny kommentar av Tomas Gustafsson:

Jo, jag förväntade mig inget annat. Men jag har inget mer att tillägga. Som jag skrev, tittar man på hela året har vi trots allt en regelbunden bevakning av Kungsbacka. Du väljer en enskild dag, utgår enbart från nyhetssidan på vår webb och gör dig själv till enväldig bedömare av vad som ”platsar” som nyhet. Sen raljerar du och hittar på för att ytterligare förstärka det du vill ha sagt.

Vi prioriterar inte bort Kungsbacka för att få lyssnar på oss där. Men som jag skrev, vårt nyhetsarbete bygger på att folk berättar för oss. Det är ett bekymmer att så stor andel av Kungsbacka kommuns befolkning ser sig själva som Göteborgare, pendlar på dagarna och inte upplever det naturligt att vända sig till den halländska radiokanalen. Det är ett bekymmer att våra sändare över Kungsbacka är så dåliga. Jag satte mig i sinnet att få till en ändring på det när jag blev kanalchef, men trots stöd av både kommun- och regionpolitiker har jag kört huvudet i väggen när det gäller att påverka PTS och Sveriges Radios utsändningsansvariga om värdet av att placera P4 Hallands sändare i högmasten i Brudaremossen. Visst finns det en problematik runt Kungsbacka som inte finns i övriga länet. Men vår ambition är att bevaka hela länet. Sen kan man säkert hitta stöd för att hävda att vi inte lyckas om man har det på sin agenda. Som du uppenbarligen har.

TOMMY RYDFELDT sa...

Är lite förvånad över att du går in i försvarsställning. Inte en Kungsbackanyhet på flera dagar borde få dig och dina medarbetare att fundera över nyhetsvärderingen och inte försvara det.

Kungsbacka har ca 9200 träffar i ert arkiv och Halmstad har ca:33.400. Och det förklaras inte med att Halmstad är residensstad. Varberg har ca: 18.300 träffar och Falkenberg ca: 16.000.

Detta speglar väl er bevakning av länet.