onsdag, november 28, 2012

Hallands primärvård fortfarande bäst i Sverige

Igår kom åter de öppna jämförelse där sjukvården i de olika landstingen och regionerna jämförs.

Som ordförande i Region Hallands driftnämnd för Närsjukvården så håller jag mig till primärvården, eller vårdcentralerna som de kallas i Halland.

Jag kan då konstatera att Halland åter får bäst betyg.

Vårdval HallandPå frågan om man har mycket eller ganska stort förtroende för Vårdcentralen svarar 75% ja i Halland. I riket som helhet svarar 64% ja på frågan. Sämst var Västernorrland där 59% svarade ja.

Övriga frågor var:

"Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt
sätt?"


I Halland svarade 92% ja. Delad första plats med Kalmar. Snittet i riket var 90% och Örebro var sämst med 88%.

"Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?"

81% i Halland svarade ja och delad första plats med Kalmar och Kronoberg. Örebro åter sämst med 75%. Snittet i riket var 78%.

"Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket
som du önskade?"


Halland bäst med 83%. Örebro sämst med 75%. Snittet i riket 75%.

Man har också mätt tillgänglighet i vården. Även där får Region Hallands vårdcentraler goda siffror.

Andel patienter som får läkarbesök inom 7 dagar på vårdcentraler i Halland är 97,9%. Snittet i riket är 92,9% och Dalarna är sämst på 82,6%.

Vad anser du om tiden du fick vänta?, redovisas med ett värde för patientupplevd
kvalitet. För Halland är siffran 87, mycket bra siffra. Snittet i riket är 81 och sämst är Västmanland med 77.

Andel besvarade telefonsamtal i primärvården, mars 2012 så får Halland 95,4%. Bäst är där Kronoberg med 99,2%. Här är det jämt mellanregioner/landsting men det finns utrymme för förbättringar. Man bör ligga så nära 100% som möjligt.

Sammanfattningsvis vågar jag säga att Halland har Sveriges bästa primärvård. Men allt kan bli bättre och målet måste vara att få ännu större förtroende.

Varför är Halland bäst? Jag tror tidigt vårdval är ett av skälen. Halland har vågat släppa fram nyttig konkurrens som stimulerat både regionens som privata vårdcentral att bli bättre på tillgänglighet, bemötande och att ge god vård.

Fotnot: Siffrorna gäller både privat som regiondrivna vårdcentraler.

Inga kommentarer: