onsdag, juni 24, 2015

Halland går med i förbund för ambulansflyg

Idag beslöt regionstyrelsen i Region Halland att föreslå regionfullmäktige att gå med i det kommunalförbund som bildas för att tillsammans samtliga landsting/regioner samordna ambulansflyget i Sverige.
Det innebär att inom ramen för kommunalförbundet kommer sköta den gemensamma driften av
koordineringscentral, ordinarie sjuksköterskebemanning i flygplanen, anskaffning och underhåll av medicinteknisk utrustning samt administration-Kostnaden fördelas mellan medlemmarna utifrån yta och invånarantal.


Kommunalförbundet kommer äga och finansiera planen.

Region Hallands beräknade fasta kostnad uppgår till 560 000 kronor år 2018, utifrån successiv ökning 2016-2018. Utöver detta tillkommer rörliga kostnader per flygtimme som beror på pågående upphandling av flygplan, drift och underhåll av flygplan samt piloter.

Helikoptrar ingår inte då man löser detta olika ute i landet.

Inga kommentarer: