lördag, april 19, 2014

Centerns spontandans missar en takt

Centerpartiet föreslog för några dagar sedan att det så kallade danstillståndet skall tas bort. Håller helt med. (C) har även egen danssida , tryck här.

Folkpartiets landsmöte beslöt i höstas att vi skall arbeta för att det avskaffas efter en motion av Mathias Sundin , där jag var medundertecknare.

Vadå danstillstånd? Kanske någon frågar. Jo varje restaurang/nattklubb som ordnar så att gästerna kan dansa måste ha tillstånd från polisen. Egentligen inget krångligt men det kostar pengar. Polisen beviljar detta regelmässigt.

Problemet uppstår när några börjar dansa av sig själva, där det inte finns dansgolv eller tillstånd. Böter kan det bli eller synpunkter från kommunen om de är ute och kontrollerar ordningen och serveringstillstånden.

Danstillståndet är förlegat och gammalmodigt och bör bort.

Men det finns ett annat problem med danstillståndet som Centerpartiet missar och man kommer lite i otakt i sin dans.

Kommunerna använder det för att reglera förutsättningarna för serveringstillståndet.

Man beslutar t.ex att restauranger som skall ha öppet längre än 01.00 måste ha danstillstånd. Eller att när man har danstillstånd skall man ha vakter. Båda dessa beslut och krav saknar stöd i lagen. Kungsbacka kommun är en av de kommuner som gör såhär.

Eventuellt beslut om vakter skall bygga på konstaterade alkoholpolitiska olägenheter eller att man av verksamhetens karaktär kan förvänta sig det om det inte finns vakter. Och att man har danstillstånd är inte ett skäl.

Öppet efter 01.00 kan inte heller villkoras med att man skall ha danstillstånd.

Oftast vågar inte restaurangen "bråka" men det finns ett antal överklaganden i liknande ärenden och restaurangerna vinner alltid.

Centerpartiet vill förenkla förfarandet när man söker serveringstillstånd, bra.

Men eftersom man driver "Närodlad" politik så föreslår man inte det som vore givet att en statlig myndighet tog över besluten och skötte efterlevnaden med bland annat kommunen.

Det finns 290 kommuner i Sverige. De flesta har inte ens en person på heltid som arbetar med serveringstillstånd. Behovet finns helt enkelt inte.

Jag som arbetat som konsult med dessa frågor i snart 20 år märker en oerhörd skillnad mellan stora stöder som Göteborg, som är oerhört professionella, och mindre orter som gör fel efter fel.

Om staten tog över skulle kunskapen samlas på
kanske 20-25 ställen i landet. Bedömningen skulle bli mer lika och framför allt skulle man följa gällande lagar bättre.


Inga kommentarer: