torsdag, april 17, 2014

(M) sprack när Region Hallands organisation skulle tas - Återremiss

Jag har varit politiskt aktiv mer eller mindre sedan 1976. Har följt och suttit både i kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Varit ersättare i landstingsfullmäktige.

Men det jag och alla andra i regionfullmäktige i Region Halland igår fick se har jag aldrig upplevt.

Moderaterna har när det gäller politiska organisationen för nästa mandatperiod gjort upp med Socialdemokraterna. Sina samarbetspartner (C)+(FP)+KD+(MP) har man valt att inte försöka hitta en lösning med.

Regionens hus i Halmstad
Tvistefrågan är hur regionstyrelsen skall organiseras. (M)+(S) vill ha ett superarbetsutskott som står över föreslaget hälso- och sjukvårdsutskott och tillväxtsutskott. De tre utskotten skall ha fem ledamöter var.

Dessutom vill man tvinga på en personunion så att makt samlas till fem politiker i arbetsutskottet. Fyra av dessa skall nämligen leda de övriga två utskotten. För att dessutom samla mer makt skall det vara personunion mellan tillväxtutskottet och Hallandstrafiken.

Det innebär att regionstyrelsens ordförande skall vara ordförande i arbetsutskottet tillväxtutskottet och Hallandstrafiken.

Detta står i texten kring organisationen men i reglementen går det inte att skriva in. Alla val är suveräna och man kan ju begära proportionella val. Man kan inte automatiskt säga att vissa blir ledamöter eller ordförande i ett utskott. Skulle detta ske kommer förvaltningsrätten att upphäva det beslutet.

Detta valde alltså (M) föra fram till fullmäktige trots att samarbetspartnerna var emot. Visst har Region Halland bland annat ekonomiska problem men dessa löses knappast genom att samla makten kring några få.

På regionfullmäktige inträffade plötsligt detta att nästan samtliga moderater från Kungsbacka gick upp i talarstolen och yrkade på att Kungsbacka sjukhus skulle ha egen nämnd. Det hela var mycket elegant utformat och hade viss dramaturgisk effekt eftersom man hade exakt samma budskap och yrkande, gång på gång.

Plötsligt så finns det bara ett parti som står bakom organisationen, nämligen Socialdemokraterna. Sex av fullmäktigepartierna var emot och ett parti, Moderaterna, splittrat.

Skulle då fullmäktige ta en Socialdemokratisk organisation?

Redan under debatten hade Jan Berge (MP) yrkat återremiss. Med Kungsbackamoderaternas yrkande blev det ju än mer nödvändigt att ärendet gick tillbaka.

Kungsbacka sjukhus
Fullmäktige beslöt att återemittera ärendet med så kallad minoritetsåterremiss. Det behövdes bara en tredjedel röster i fullmäktige för det beslutet men nästan hälften av fullmäktige röstade för och att det blev så nära hälften beror givetvis på att Moderaterna i Kungsbacka röstade för återremissen mot sitt övriga parti.

Vad händer nu?

Jag hoppas inte ärendet bara vänder och kommer tillbaka. Jag ser möjliga kompromisser kring utskotten. Vore inte alls omöjligt att hitta sådana. Jag hoppas (M) anstränger sig för att nå denna lösning även om (S) inte är med på tåget. Det måste vara viktigare att vara överens med sina samarbetspartners.

Moderaterna i Kungsbacka har en poäng vad gäller Kungsbacka sjukhus. Hur säkrar man att en nämnd för hela Hallands sjukhus, inklusive Kungsbacka, med få politiker från Kungsbacka, inte börjar att spara och skära ner på Kungsbacka sjukhus? Ett sjukhus som behöver satsas på med tanke på Kungsbackas tillväxt.

Inga kommentarer: