torsdag, juni 15, 2006

Är Lövdén trovärdig som landshövding?

Låt mig först tala om att jag gillar bostadsrätten som boendeform. Bor själv i bostadsrätt. Och jag är ganska representativ för den svenska befolkningen. Undersökning efter undersökning visar att ca: 90 % vill äga sin bostad. Det är en politik som socialdemokraterna, tillsammans med sina två stödpartier, hela tiden har bekämpat.

En av de som kämpat hårdast är Lars-Erik Lövdén. Han var under några år socialdemokratisk bostadsminister. Nu är han landshövding i Halland.

Som minister införde han lagar som försvårade ombildningar av bostadsrätter. Det gäller allt från att kräva att fler boende måste vara för en ombildning till att direkt förbjuda ombildningar av allmännyttan.

Man kan hitta en massa artiklar där Lars-Erik Lövdén rasar över ombildningar till bostadsrätter.

Dessutom har han kraftigt reagerat mot att personer som inte är mantalsskrivna på en fastighet får deltaga i ombildningarna.

När då det hus, i Stockholm, Lars-Erik Lövdén har en lägenhet i skall ombildas så skulle man kunna tro att han nu kommer reagera starkt. Försöka förhindra ombildningen och om han inte lyckas med det helt enkelt avstå från att deltaga. Lövdén har ju rätt att fortsätta hyra på samma villkor och med samma besittningsskydd.

Men inte.

Nu glömmer Lövdén allt var moral och etik är och deltager glatt i ombildningen.
– Det är inte roligt att vara hyresgäst, är försvaret.

Nej inte lika roligt som att göra ett miljonklipp.

Hur trovärdig är Lars-Erik Lövdén nu som landshövding? Jag tycker han allvarligt skall fundera över detta. Kanske någon annan kan göra jobbet bättre?

Intressant är dessutom att det är länsstyrelsen i Halland som skall godkänna eventuell ombildning av hyresrätt inom allmännyttan till bostadsrätt.

Kan Lars-Erik Lövdén överhuvudtaget säga nej till ombildningar i Halland? Eller kommer han att fortsätta att som landshövding agera med dubbelmoral. Säga nej till att andra får äga sin bostad men själv, utan tveksamhet, köpa loss sin lägenhet?

Det hela blir mycket intressant att följa.

Inga kommentarer: