lördag, oktober 22, 2016

Om TBC och hälsoundersökningar

Kungsbacka Posten noterade att jag hade blivit taggad i ett flöde på Facebook på en sida som tillhör en ledande moderat i Kungsbacka. Och att jag med fakta hade dödat diskussionen.

Diskussionen hade där börjat gå helt över styr. Flera trodde på allvar på en TBC epidemi i Sverige och Kungsbacka och krävde att alla asylsökande skulle tvångsundersökas.

En insändare i Kungsbacka Posten undrade hur sådant kunde hända. Jag svarar i dagens tidning men samtidigt tror jag det är viktigt att moderaterna, inte bara i Kungsbacka, utan i hela landet håller rent mot sådana åsikter som inte har någon som helst grund i fakta.
Hälsoundersökning
Alternativet är att dessa moderater lämnar sitt parti och går med i Sverigedemokraterna där ingen kommer fråga efter om olika påståenden om flyktingar och asylsökande verkligen stämmer.

Här är dagens insändare och svar i Kungsbacka Posten:


Svar om TBC och hälsoundersökningar

Signaturen ”Undrande Kungsbackabo” frågar i KP 15/10 hur rykten om att flyktingar är smittade med TBC uppstått på en moderat politikers Facebook sida.

Bra fråga. Politiskt aktiva borde ju veta hur man får reda på fakta. Men jag gissar att det är en blandning av fördomar, okunskap, brist på fakta och att man i grupp triggar varandra.

Enligt de siffror jag fått från ansvariga har ett fall av TBC konstaterats de senaste tre åren i Kungsbacka, 2015. I Halland var det 13 fall 2015, varav tre flyktingar.

I Kungsbackafallet gjordes smittspårning men man fann ingen smitta på t.ex. anhöriga.

Ett missförstånd är att de som vid test visar att de någon gång mött tbc också är sjuka och då smittar.
Men dessa personer är helt friska och smittar ej.

På samma FB sida ställdes krav på att tvinga flyktingar till hälsoundersökningar. Sanningen är att alla erbjuds sådan via Närsjukvården och nästan 100 % undersöks. Alla vill ha den undersökningen. De få Närsjukvården inte når beror snarare på bristande rutiner hos ansvariga statliga myndigheter.

Fakta och kunskap är alltid bra att utgå ifrån. Eller som Benjamin Disraeli, brittisk premiärminister sa: ”Att vara medveten om att man inte känner till fakta är ett stort steg mot kunskap”.

Tommy Rydfeldt (L)

Ordförande Närsjukvården

Region Halland
Inga kommentarer: