tisdag, januari 30, 2007

Artikel om demokratiberedning i Landstinget Halland

I dagens nummer av Norra Halland och Kungsbacka Posten har jag, Bengt Eliasson och Lars Hansson en artikel om vår motion där vi föreslår en demokratiberedning i Landstinget Halland

Pröva öppna sammanträden med Kungsbackanämnden.

Landstingsvalet beskrivs ofta som det bortglömda valet. Många invånare har en svag uppfattning om vilka politiker som är med och styr i landstinget och vad man arbetar med för frågor.

Ett problem är givetvis mediesituationen. Ingen tidning i länet läses i alla kommuner. Många av länets invånare väljer dessutom att lyssna på andra radiostationer istället för Radio Halland. TV 4 Halland kan inte de flesta Kungsbackabor se utan man tar signalen från Brudaremossen i Göteborg som sänder TV 4 Göteborg.

Det borde ligga i alla landstingspolitikers intresse att göra landstinget mer känt och få fler medborgare intresserade av dess frågor och arbete. Speciellt när nu debatten förs om huruvida Halland skall vara kvar som eget län eller inte.

Den nya Kungsbackanämndens viktigaste uppgift är att vara befolkningsföreträdare. Därför borde man pröva att låta vissa av nämndens sammanträden vara öppna att lyssna på får dem nämnden företräder.

Även landstingsfullmäktige borde kunna sammanträda några gånger per mandatperiod i Kungsbacka. Sammanträden från andra delar av länet borde sändas ut som webb-tv och finnas att laddas ner på landstingets hemsida.

Det finns i en motion folkpartiet lämnat ytterligare förslag för att stärka demokratin. Vår slutsats är att landstinget bör tillsätta en demokratiberedning. Denna beredning får gå igenom våra och andras förslag för att öka medborgarnas kunskap, insyn och inflytande över de viktiga frågor landstinget ansvarar får.

En sådan beredning skall vara tillfällig. För demokrati är inget en särskild beredning skall ansvara för. Demokratin måste vinnas varje dag i allt politiskt arbete.


Bengt Eliasson (fp)
Gruppledare landstinget

Tommy Rydfeldt (fp)
Ledamot i styrelsen för landstingsservice

Lars Hansson (fp)
Ledamot i landstingets Kungsbackanämnd

Inga kommentarer: