fredag, februari 15, 2008

Vårdartikel - Hallands Nyheter

Det har ju varit en debatt på Hallands Nyheters insändarsida om köer på akuten i Varberg. Jag bidrog med två insädnare.

I en artikel på debattsidan i Hallands Nyheter idag beskriver jag lite utförligare de förändringar som bör göras.

Bra vård kan bli bättre

Signaturen "Stolt mamma" skrev en insändare i Hallands Nyheter om långa väntetider på akuten i Varberg. Jag svarade genom att berätta om folkpartiets förslag om vårdgaranti på akuten. Mitt inlägg har resulterat i åtskilliga insändare i HN. Även om alla inte håller med mig är det oerhört glädjande att sjukvårdsfrågor skapar detta intresse och debatt.

Landstingspolitik beskrivs ibland som tråkig och landstingsvalet som det bortglömda valet. Kanske bortglömt av media, men bra sjukvård med korta köer, bra bemötande och god tillänglighet är aldrig tråkigt. Det är en utmaning för varje politiker i landstinget och det är en utmaning åtminstone folkpartiet tar på allvar.

Jag har på insändarsidor, i telefonsamtal och i e-post jag fått mött åsikten att en vårdgaranti i akutsjukvården är omöjlig. Men jag accepterar inte detta. Varför skall det vara omöjligt att det maximalt får ta fyra timmar från det man skrivs in tills man antingen överförs till avdelning, får akut behandling eller skrivs ut?

Att det går att införa en vårdgaranti inom akutsjukvården har brittiska statliga sjukvården NHS visat. Man satte i början av 2000-talet målet att 2004 införa en vårdgaranti så som jag beskrivit den ovan.

Sjukhusen fick några år på sig att ändra arbetssätt och sätta till de resurser som behövdes.

En oberoende granskning visade att efter några år fick 96-98 procent av patienterna behandling eller blev inlagda inom fyra timmar.

Att man aldrig kan nå 100 procent är givet då t ex olyckor kan inträffa som gör att akutvården får prioritera annorlunda.

Svensk sjukvård är budgetstyrd som en planekonomi. Vårdval Halland är ett sätt att låta patientens behov styra mer i primärvården. Att göra tillgänglighet och bemötande viktigt.

Men vi måste också få in detta tänkande på sjukhusen. Jag har aldrig träffat en vårdanställd som inte vill göra ett bra jobb.

Det är därför vi landstingspolitiker har skyldighet att ge våra anställda möjligheterna och resurserna att göra sjukvården bättre.

Vi skall t ex inte tala om hur vår kunniga personal skall genomföra en vårdgaranti på akuten. Som landstingspolitiker skall vi vara tydliga på vad vi förväntar oss och följa upp dessa mål.

Tillföra resurser på rätt ställen och där de behövs. Inte av automatik eller på grund av att någon skriker högst. Ständiga överskridanden får inte heller styra. Det är inte alltid bevis för att det behövs mer pengar utan kan istället bero på att man använder de pengar man fått på fel sätt.

Folkpartiet har antagit utmaningen att göra den halländska sjukvården, en av Sveriges bästa, ännu bättre och ännu effektivare.

Vårdgaranti på akuten, minskade köer, bra tillgänglighet och bättre bemötande borde inte vara svårt att enas om.

Tommy Rydfeldt

Inga kommentarer: