tisdag, maj 23, 2017

S+M stoppar fler stopp i Åsa för Öresundstågen

Kommunstyrelsen i Kungsbacka kommun yttrade sig idag över förslaget till kollektivtrafikplan 2018 för Halland.

Kommunstyrelsen beslöt att bara allmänt vilja ha stopp men nämnde inte Öresundstågen.

Jag är oerhört besviken över att Moderaterna och Socialdemokraterna stoppade ett förslag till yttrande från Ulrika Landergren (L) och Fredrik Hansson (C) som innebar  att Hallandstrafiken tillsammans med berörda parter prövar frågan om fler stopp i Åsa genom att låta samtliga turer med Öresundståg, som går utanför rusningstrafik och på helger, få ett uppehåll i Åsa.

Att något annat tåg än Öresundstågen nu skulle kunna gå och stanna i Åsa är bara önsketänkande och ett sätt att inte våga ta ställning.

Man sviker också, speciellt Socialdemokraterna, löften de lämnat. 

Man är för stopp för tåg som inte finns.

Det är uppenbarligen att fler stopp i Åsa för Öresundstågen nu blir en valfråga. De som bor i Åsa med omnejd får via sin röst i valet 2018 avgöra om man tycker detta är en viktig fråga.
Liberalerna är som enda parti eniga både i kommunen och regionen att vi vill att fler tåg  Öresundståg stannar i Åsa och kommer fortsätta driva frågan.

Det finns ett spår, det finns en station, det går tåg och människor vill åka. Hur svårt kan det vara? Vad är det Moderaterna och Socialdemokraterna inte förstår? 


Inga kommentarer: