onsdag, september 25, 2013

Hyrläkarkostnaderna minskar för Hallands vårdcentraler

Idag hade Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland sammanträde. Ett av ärenden gällde bokslutet efter åtta månader.

Prognosen för vårdcentralerna 2013 är plus 2 miljoner kronor och för Folktandvården minus 2 miljoner. För nämnden som helhet ett nollresultat.

Mycket glädjande är att kostnaden för användandet av bemanningsföretag avseende läkare, (hyrläkare), har minskat med 5 milj kr jämfört med samma period förra året och uppgår till 17 miljoner kr. (17.131 timmar mot förgående år 22.208 timmar)

Nämnden har vid flera tillfällen skärpt reglerna för när man får använda hyrläkare. Förvaltningen har också flyttat besluten om att ha bemanningsföretag till de två affärsområdescheferna.

Nämnden begär också till oktobers sammanträde att få en redovisning kring användandet av hyrläkare, gällande vad nämndens beslut haft för effekt samt en uppskattning av hur situationen ser ut framöver.

Inga kommentarer: