onsdag, september 25, 2013

Satsning på medicinsk fotvård

Vid dagens sammanträde med Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland var frågan kring medicinsk fotvård på dagordningen.

Närsjukvården har fått kritik, bland annat från patientföreningar men också enskilda, för att de som behöver medicinsk fotvård inte fått det och att de finns för få vårdgivare.

Det ser också olika ut i länet och fungerar bra på vissa ställen och mindre bra på andra. 

Jag tog upp frågan med förvaltningen som redan hade identifierat problemen.

En ny rutin är redan framtagen och det är viktigt att verksamheten följer den.

Men för att vi skall ha flera vårdgivare och inte vara sårbara så beslöt nämnden, på förvaltningens förslag, att handla upp vårdgivare för medicinsk fotvård. Det kan då finnas flera vårdgivare att välja på i kommunerna vilket skapar valfrihet.

Medicinsk fotvård kan man få t.ex som diabetiker eller psoriasispatient efter remiss från läkare.

Ekonomiskt är det ingen stor verksamhet. Egen regi och extern fotvård kostade ca; 1,2 miljoner 2012 och behovet kanske rör sig om 1,5-2,0 miljoner i kostnader.

Men för den som har behov är det oerhört viktigt och kan i förlängningen spara pengar och inte minst lidande.


Inga kommentarer: