tisdag, april 17, 2007

Artikel i Norra Halland om samverkan

Jag har tidigare redvisat en motion som folkpartiets landstingsgrupp lämnat om samverkan mellan kommuner, landsting och region för att effektivisera verksamheten.

Idag publiceras en insändare i en av tidningarna i Kungsbacka, Norra Halland,där jag och folkpartiets gruppledare Bengt Eliasson skriver om motionen.

Samverkan ger mer för skattepengarna.

För folkpartiet är det alltid viktigt att de skatter som samhället tar ut används på det mest effektivaste sätt och ger bästa samhällsservicen.

Ett sätt är att samverka över kommungränserna och mellan kommuner, landsting och region.

Samlandet av funktioner som varuförsörjning, städ, teknisk service, transport, vaktmästeri, kost och telefoni i Landstingsservice har varit framgångsrikt för Landstinget Halland. Verksamheten har effektiviserats vilket inneburit lägre priser för brukarna och även återbetalning av medel genom en bonus.

Dessa effektiviseringar har resulterat i att sjukhus och vårdcentraler kunnat slussa över pengar från servicefunktioner till vården.

Folkpartiets uppfattning är att man skall gå vidare och se om det går att samverka mellan landstinget, kommunerna och Region Halland i främst servicefunktioner.

Kan man ha samma växel ute i kommunerna? Kan man samordna kosten? Finns det vinster att samordna städ, teknisk försörjning och transporter?

Finns det nya områden att samordna? Kanske man bara skall ha ett lönekontor i hela länet?

Vi är medvetna om att det finns tekniska hinder i vissa fall. Man har olika säkerhetsnivåer, olika programvaror osv.

Samverkan sker redan idag .T.ex. så samarbetar Landstinget Halland och Halmstads kommun när det gäller telefoni. Nu vill vi gå vidare och öka samarbetet.

Folkpartiet har därför i en motion till Landstinget Halland föreslagit en utredning om samverkan i främst servicefunktioner mellan de halländska kommunerna, landstinget och Region Halland. För att ge bättre valuta för våra skattepengarna.

Bengt Eliasson (fp)
Gruppledare i Landstinget Halland

Tommy Rydfeldt (fp)
Ledamot i styrelsen för Landstingsservice

Inga kommentarer: