lördag, mars 07, 2015

Kommunerna får inte gynna enskilda genom avknoppningar

I tisdagens nummer av Kungsbacka Posten tyckte Björn Johansson från det lokala missnöjespartiet Kungsbackaborna att det var bra att mer eller mindre skänka en skola till anställda. Hans insändare var med anledning av en intervju med mig i samma tidning.

Idag svarar jag på insändarsidan.

Kommunen  får inte gynna enskilda

Björn Johansson från partiet Kungsbackaborna ser i KP 3/3 inga problem att skänka miljoner till enskilda genom att utan ersättning knoppa av skolan i Malevik till personalen.

Statskontoret har utrett frågan om avknoppningar och konstaterar

"Slutsatsen är att det finns med allra största sannolikhet inget rättsligt utrymme att rikta erbjudande om att överta den kommunala verksamheten till en viss intressent, ett visst kollektiv, exempelvis anställda.”

Rättsinstanser har sedan kommit fram till samma sak.

Överlåter man en skola, vårdcentral eller annat till personalen för t.ex. värdet av inventarierna, så kan de sälja denna efter några år till högstbjudande.

Mest omtalad är vårdcentralen Serafen i Stockholm som såldes till personalen för strax under 700,000 kr och sedan såldes vidare för ca: 20 miljoner.

Antalet elever och var de är värda i skolpeng måste värderas och för att få fram det värdet måste man gå ut på marknaden och fråga var andra som driver friskolor är beredda att betala och anta högsta anbudet.

Jag har inte en egen åsikt i denna fråga utan jag konstaterar bara att en avknoppning utan att anbud från olika intresserade begärs in är olagligt enligt svensk lag och EU rätten.

Ett beslut att sälja till underpris utan anbudsförfarande skulle sannolikt överklagas och upphävas av högre instans.

Jag är för friskolor och valfrihet men emot att man skänker miljoner av skattebetalarnas pengar till enskilda.

Tommy Rydfeldt
Folkpartist

Inga kommentarer: