lördag, mars 07, 2015

Gör stationsparkeringen till parkering för de med periodkort

Efter nyår infördes en avgift för den mest attraktiva parkeringen vid stationen. Det är förvaltningen för Teknik som vad jag förstår fattat beslutet i enlighet med de riktlinjer den politiska nämnden tidigare slagit fast.

Avgiften är 20 kr/dygn. Låter kanske inte mycket men den som parkerar och sedan pendlar varje dag till arbetet 200 dagar per år (har räknat bort semester, sjukdom m.m.) så blir det en extra kostnad på 4000 kr per år.

Vad är då resultatet? Se bilden tagen en morgon. En tom parkering. När bilden togs fanns det sex parkerade bilar på parkeringen som om jag räknat rätt har 26 parkeringar som inte är särskilt markerade eller för funktionshindrade.

En tom pendelparkering
Men de som vill parkera gratis kan ju parkera vid Hede, kanske någon säger. Men de som skall med Öresundstågen, och det är en hel del, kan inte parkera där. Alla kan inte heller ta kollektivtrafik till stationen. Man kan ha lämnande på förskola och liknande som måste göras.

Jag har tidigare 2012 skrivit om att man skulle kunna skapa särskilda parkeringsplatser för de med periodkort. Västtrafiks eller Hallandstrafikens. Läs här.

Den tomma parkeringen vid stationen vore utmärkt för en sådan parkering. Den som vill stå där och inte har periodkort får betala 20 kr. De som har ett kort får ut en p-biljett som är gratis.

Idén är inte ny utan finns redan i bland annat Stockholm. Och del av personalparkeringen vid stadshuset kan också avsättas för pendlare med periodkort.

Inga kommentarer: