torsdag, mars 05, 2015

Åsa vårdcentral nu tredje största i Kungsbacka

När vårdvalet för vårdcentraler infördes 2007 i Halland tappade snabbt dåvarande landstingets vårdcentraler patienter. Ganska naturligt då många nya vårdcentraler tillkom. Men läget har numera stabiliserats sig.

I Kungsbacka fanns innan 2007 två privatdrivna och numera finns fyra privatdrivna och sex som Region Halland driver.

Sedan vårdvalet infördes har tre nya tillkommit i Kungsbacka då även regionen via Närsjukvården öppnat en vårdcentral i Kolla Parkstad.
Kolla en vårdcentral i Kungsbacka
Fler vårdcentraler ökar givetvis valfriheten och möjligheten att välja om om man inte är nöjd.

Man kan ju tro att i Kungsbacka med stark borgerlig majoritet så skulle de privata vårdcentralerna föredras. Men det är en fördom. Människor väljer efter kvalité och bemötande och närheten är också viktig.

I Kungsbacka väljer 2/3 delar regionens vårdcentraler (65,9%). Ett mycket gott betyg.

Sedan slutet av året är också de tre största vårdcentralerna drivna av regionen. Åsa vårdcentral gick då förbi Capio Husläkarna i antalet vårdpoäng.

Roligt är att Kolla vårdcentral listar på sig och redan är uppe i 533 vårdpoäng. helt enligt plan. Ökning med 166 vårdpoäng bara i år.

Såhär ser topplistan ut i Kungsbacka, VP står för vårdpoäng och siffrorna är de senaste:

1. Vårdcentralen Kungsbacka, 15216 VP
2. Vårdcentralen Onsala, 13112 VP
3. Vårdcentralen Åsa, 10.297 VP
4. Capio Husläkarna Kungsbacka, 10.235 VP
5. Capio Husläkarna Vallda, 7444 VP
6. Vårdcentralen Särö, 7385 VP
7. Vårdcentralen Fjärås, 7215 VP
8. Säröledens familjeläkare, 5103 VP
9. Stenblommans vårdcentral, 5057 VP
10.Vårdcentralen Kolla, 503 VP

Hallands största vårdcentral är regiondrivna Västra vall i Varberg med 16.381 vårdpoäng.

Fotnot: Storleken på en vårdcentral mäts i vårdpoäng då man beroende på ålder har olika vårdpoäng. Barn 0-6 och vuxna över 65 ger extra tillskott av vårdpoäng.

Inga kommentarer: