tisdag, mars 06, 2012

Bostadsförmedlingen förnyar äntligen sig.

Äntligen tycks man vara igång med att förändra bostadsförmedlingen i Kungsbacka. Folkpartiet skrev motion 2004 som bifölls 2006. Men inget hände. Läs mer här.

Det finns inga 8000 bostadssökande i Kungsbacka. Många står i kön för det är bra i händelse av något. Vissa förturer tycks också beviljade lite godtyckligt.

Skulle 8000 lägenheter byggas på en gång skulle kommunen få ett gigantiskt överskott av lägenheter.

Vad många glömmer är att det genom bostadsförmedlingen förmedlas 400-500 lägenheter per år och på den "fria" marknaden säkert lika många. Kungsbacka har ju en hel del fastigheter med några lägenheter i som inte går via bostadsförmedlingen. Att man hyr en villa händer också i Kungsbacka.

Bilden som GP förmedlar idag att inga "vanliga" invånare får lägenhet genom bostadsförmedlingen stämmer inte heller. Om man inte har ett snävt begrepp på ordet vanliga.

Jag har bekanta som skall flytta till Björkris. Jag har flera bekanta som flyttade till Söderstaden och känner till människor som flyttat både till Stormgatan och Tingberget.
Helt utan förturer med det gemensamma att man har ordnad ekonomi och saknar betalningsanmärkningar. Och utan längre väntetider.

Och det är där problemet givetvis finns. Hur får människor med trasslig ekonomi och betalningsanmärkningar eller dålig betalningsförmåga, en lägenhet?

Det löser aldrig några nya regler i för bostadsförmedlingen.

Det är dock bra att man nu föreslår en mer aktiv kö så att hur många som står där och behovet börjar att hänga ihop.

Politiskt enighet tycks det vara om allt förutom att det skall kosta 300 kr per år att stå i kön.
Socialdemokraterna tvekar på den punkten. Men det är ju förutsättningen för att få en aktiv kö. Och klarar man inte betala dessa 300 kr lär ju man inte klara att betala en lägenhet heller.



Inga kommentarer: