lördag, juni 16, 2012

Vårdvalet ökar tillgängligheten och valfriheten

I dagens nummer av Hallands Nyheter svarar jag i en debattartikel på ett inlägg från vänsterpartisten Per Sjövall som är ledamot i regionfullmäktige i Halland.

Här är hans ursprungliga inlägg och här är mitt svar på webben.

Och här är texten.

Vårdvalet ger ökad tillgänglighet och valfrihet

I en replik till Ann-Marie Brodén och Henrik Ripa (båda M) gör Per Sjövall (V) 12/6 en del påståenden om Vårdval Halland som inte är korrekta.

Rätten att välja vårdcentral har ökat hallänningens valfrihet. 82 % av hallänningarna har fem minuters resa med bil till den näst närmaste vårdcentralen och har möjligheten att byta central om man inte är nöjd.

I Halland så får 98 % en tid hos läkare inom sju dagar. Det är Region Halland bäst i Sverige på. Jag är övertygad om att konkurrensen mellan vårdcentralerna starkt bidragit till denna siffra. Den vårdcentral, regiondriven eller privat, som inte tar hänsyn till patienternas önskemål riskerar att tappa listning.

Per Sjövall påstår att nuvarande system för vårdval är trubbigt och inte tar hänsyn till vårdbehov. Jag delar inte den uppfattningen. Att som i Halland basera vårdpengen på ålder har stora fördelar.
 Stockholm har antalet besök som en del i vårdpengen med resultatet att antalet besök kraftigt ökar. Besök som förmodligen inte hade ägt rum om vårdcentralen inte fick betalt varje gång patienten är där.

Andra landsting och regioner lägger in diagnos i vårdpengen. Med resultatet att invånarna på pappret blir sjukare. Men är de sjukare i verkligheten?

Det vi kanske borde titta på är hur vårdpengen fördelas i varje åldersgrupp. En femtonåring går till vårdcentralen i snitt vartannat år men en åttioåring i snitt fyra gånger per år. Men vårdpengen är inte 8 gånger större för den som fyllt 80 år jämfört med en femtonåring.

Per Sjövall tar som exempel att Andersberg i Halmstad skulle få mer resurser om man tog hänsyn till socioekonomiska förhållanden. Men det är inte sant. Vårdcentralen Andersberg får idag de resurser man behöver därför att Närsjukvården utöver vårdpengen tillåter ett underskott som täcks av andra vårdcentraler som har överskott. Så hänsyn till andra faktorer än ålder skulle inte ge Andersberg en krona mer i resurser.

Till sist tycker jag det är olyckligt att Per Sjövall blandar in diskussionen kring specialistsjukvården i Falkenberg i den om vårdvalet.

Närsjukvården i Region Halland har i Falkenberg en vårdcentral i helt nya lokaler på Vårdcentralområdet som vi satsar på och absolut inte skall läggas ner. Och årsskiftet 2012-2013 flyttar folktandvården in i nyrenoverade lokaler i samma område.

Närsjukvården i Halland satsar på Falkenberg. Och det kommer vi fortsätta att göra.

Tommy Rydfeldt

Inga kommentarer: