måndag, januari 23, 2017

Så kan man klara max fyra timmars väntetid på akuten

Rapporterna kommer nu i vinter runt om i landet om långa väntetider på akuten. Många av de som får vänta länge har åkommor som kunde vänta eller skulle sökt annan vårdgivare.

Men att skylla på patienten är att göra det alltför lätt för sig. För ofta blir akuten det alternativ som finns eller så har landstinget/regionen inte informerat tillräckligt så att man förstår att det finns andra vägar till vård.

Liberalerna (då som Folkpartiet) motionerade till dåvarande landstingsfullmäktige i Hallands om en garanti att få vård inom fyra timmar på akuten i september 2007.

Efter diverse turer så besvarades motionen med att ett sådant uppdrag lämnats. Men köerna finns kvar. Jag har själv suttit med anhörig på akuten nio timmar. En lång tröstlös väntan.

Men lösningen är knappast att dimensionera upp personalen så att fyra timmars väntetid nås utan att skapa alternativ till akuten för patienten och förståelse för att lite halsont och feber inte kräver ett akutbesök.

Inom ramen för Framtidsarbetet i Region Halland så arbetas just med denna fråga. Oplanerad vård som det kallas. All vård där någon snabbt vill ha en tid eller kontakt med sjukvården.

Som i de flesta fall så räcker inte en åtgärd utan många. Och digitaliseringen kan bli en bra hjälp.

1. Utveckling av 1177. Vi behöver informera om och utveckla 1177 (sjukvårdsupplysningen).

2. Kontakta läkare via inloggning där man chattar, talar i telefon eller videosamtal. Kan skicka foto på skada eller symptom t.ex ögoninflammation. Försök med detta pågår i regionens närsjukvård i samarbete med mindoktor.se. För de patienter som skulle klara sig med kontakter med Närsjukvården.

3. Lättare att få tid på vårdcentralen. Inte nödvändigtvis till läkare utan en så kallad vårdcentraltid där man kanske möter distriktssköterska eller sjukgymnast.

4. Jourmottagningar i närsjukvården med bra öppettider. Kungsbacka har ju redan en närakut för lättare åkommor 7-24 varje dag. Något liknande är intressant att pröva i övriga Halland.

5. Samarbete med sjukhusets akuter och närsjukvården. Försök skall ske i Halmstad innebärande att närsjukvårdens jour finns i anslutning i akutens lokaler och man gör gemensam bedömning av patienterna. När det gjordes under sommaren 2016 visade det sig att cirka en tredjedel hade egentligen inte på akuten att göra och skapade istället stora köer.

4. Alternativ för de som hela tiden återkommer till akuten. Nu skall läkarmedverkan i hemsjukvården införas i hela länet. Där läkaren åker hem till patienten och har regelbunden kontakt. Kan förbereda både patient och anhöriga hur sjukdomen kommer utvecklas och att ett besök på akuten inte kanske alltid är lösningen. Behöver säkert utvecklas ytterligare så att man inte bara finns tillgänglig vardagar.

5. Utökad läkarmedverkan på äldreboende med samma syfte som de som är inskrivna i hemsjukvården.

6. Ambulant bedömning. Där ambulansen gör en bedömning att patienten inte behöver åka till akuten , kan föras till vårdcentral, tas omhand om kommunens sjukvård eller att man färdigbehandlar patienten.

Det finns säkert fler åtgärder, men kan vi genomföra dessa kommer sannolikt köerna att minska på akuten och patienten blir nöjdare.

Dessutom måste kommunerna ta sitt ansvar. För de som behöver läggas in måste det finnas platser. Häromdagen fanns 51 patienter på de tre sjukhusen i Halmstad, Varberg och Kungsbacka som var medicinskt färdigbehandlade men som kommunerna i Halland, de som har detta ansvar, inte kunde ge ett boende. Mer än två vårdavdelningar. Personer som inte skall behöva ligga kvar på sjukhusen.

Om någon inte fått tid på vårdcentralen eller fått vänta länge på akuten är det givetvis intressant för media och det är lätt att vissa debattörer drömmer ut hela sjukvården och påstår att den är i kris.

Men man måste vara medveten om att samtliga vårdcentraler i Halland, privata som regionens, har ca: 1,5  miljoner besök per år. Till detta kommer alla planerade besök hos specialister, all vård inom psykiatrin m.m.

Sjukhusens båda akuter runt 80-85000 besök. Alltså en liten del av den totala sjukvården.

Så även om det är oacceptabelt, och jag absolut inte bagatelliserar problemet med långa väntetider på akuten, eller att inte få tid eller erbjudas alternativ,  är det ett dåligt bevis för att sjukvården som helhet skulle vara i kris.

Inga kommentarer: