fredag, februari 03, 2017

Närsjukvården i Region Halland minskar användandet av hyrläkare för fjärde året i rad

För fjärde året i rad minskar Närsjukvården i Region Halland användandet av hyrläkare. Vi går därmed mot strömmen i landet där användandet av hyrläkare bara fortsätter att växa.

Fakta kostnader och antalet använda timmar med hyrläkare, 2014-2016.

År          Timmar   Kostnad

2014      23 250      22,2 Mnkr
2015      22 708      21,9 Mnkr
2016      21 046      22,2 Mnkr

Nettosiffran är vansklig att ta fram men ligger någonstans mellan 11-13 miljoner. Kostnaden ovan är ju vad som betalas ut till de bolag som hur ut personal. Samtidigt så betalas det ju inte ut någon lön.
Eftersom det är brist på läkare och Halland är ett turistlän med många vårdsökande, när vår personal behöver semester, är det svårt att nå ner till noll. Men det är viktigt att se till, så långt det är möjligt, att vi inte är beroende av inhyrd personal.

Driftnämnden Närsjukvård har arbetat aktivt med att få ner kostnaderna. 2012 var den på väg över 40 miljoner kronor.'

Jag skrev 2 januari i år om hur man kan få ner kostnaderna för hyrläkare på sikt. Läs gärna genom att trycka här.


Inga kommentarer: