torsdag, februari 02, 2017

Region Hallands vårdcentraler ökade antalet listade 2016 med drygt 1000 personer

Rätten att välja vårdcentral startades 1/1 2007.under namnet vårdvalet.

Det innebar att ett antal privata vårdcentraler startade. Och så har det fortsatt. Senast en i Laholms kommun.

Regionens (eller landstingets som det hette då) vårdcentraler tappade snabbt patienter. Det finns ett antal skäl till det. Populära läkare öppnade eget. Man hittade vita fläckar i länet där det saknades vårdcentral och det var säkert även nyhetens behag.

Förmodligen var inte alla vårdcentraler beredda på det faktum att missnöjda patienter helt enkelt kunde byta central.

Trots vårdvalet så väljer ca: 80% en vårdcentral som ligger nära där man bor eller arbetar.

För första gången 2015 så ökade antalet listade på regionens vårdcentraler igen. Vi såg redan trenden 2014 men som helår tappades patienter.

Men 2016 är ökningen större. Drygt 1000 patienter.

Totalt är 174.500 personer listade på regionens vårdcentraler.

Särskilt Falkenberg står ut där samtliga av regionens vårdcentraler ökar antalet listade och marknadsandelen ökar med 1,4% till 44,5%.

Att det finns ett samband med hur nöjda patienterna är med sina vårdcentraler och listningen kan man se i de öppna jämförelser som finns där patienten betygsätter alla vårdcentraler.

I Falkenberg (se bilden) tar regionens vårdcentraler fyra av de fem första platserna. Ett mycket stort beröm till vår personal på dessa vårdcentraler som gör ett mycket gott jobb.

Fotnot: Bilden är ett faksimil från tidningen GT som i söndags redovisade vilket betyg olika vårdcentraler fick i de så kallade öppna jämförelserna.
Inga kommentarer: