tisdag, januari 31, 2017

En moderat enpartiregering skulle leva mycket farligt

I kölvattnet efter Anna Kinberg Batras ja till samtal med Sverigedemokraterna har vissa börjat spekulation kring att det efter valet 2018 skulle kunna bli en ren moderat regering.

Utgångspunkten är att det inte skulle gå att samla ett flertal bakom Stefan Löfven, i den omröstning om statsminister som numera är obligatorisk efter ett val oavsett om statsministern har avgått eller inte.

Sverigedemokraterna skulle sannolikt ställa krav för att stödja, eller inte rösta emot, Anna Kinberg Batra. Liberalerna och Centerpartiet skulle förmodligen lägga ner rösterna med motiveringen att Sverige behöver en regering, hur svag den än blir.

En statsminister behöver inte ha majoritet bakom sig i omröstningen. Det räcker t.ex att SD, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna (om de finns kvar i riksdagen) lägger ner sina röster.

Lars Lökke Rasmussen försökte sig på en ren Venstreregering i Danmark därför ingen  annan regering just då var möjlig. Men gav upp efter 17 månader då ytterligare två partier kände sig mer mogna att vara med i regeringen..

Men det var jobbiga månader för Lööke Rasmussen. Att som ett parti kring 20% försöka hela tiden finna majoriteter tär på partiet och man riskerar att bara administrera utan att få igenom sin egen politik på många områden. Den eviga kompromissen blir partiets politik och man blir otydliga,

En ren moderatregering skulle behöva SD:s stöd men även Liberalerna och Centerpartiets i varje fråga. SD:s aktiva stöd blir viktigast eftersom de varje gång måste rösta aktivt på t.ex budgeten.

De kräver givetvis något i gengäld och detta skulle direkt försvåra diskussionerna med (L) och (C).

Möjligheten för en sådan regering att överleva i fyra år är minimal. Antingen kommer SD dra tillbaka aktivt stöd eller så uppstår en riksdagsmajoritet i en viktig fråga emot M-regeringen.

Men skulle det inte gynna Moderaterna opinionsmässigt? Jag ser att det finns främst yngre moderater som tror det. Men ett av skälen till att Lökke Rasmussen breddande regeringen var att man hade lägre opinionsstöd efter att regerat ensamma i 17 månader än vad man fick i valet 2015. Hade man haft ökade opinionssiffror hade säkert nyval varit lockande.

Den enda regering vi haft i Sverige i modernt tid som bestod enbart av ett parti utan starkt stöd i riksdagen var Folkpartiregeringen  1978-79.

Och dåvarande Folkpartiet fick sämre valresultat 1979 än 1976.

Så alliansen är och förblir Moderaternas största möjlighet att bilda en handlingskraftig regering och låser man upp sig för mycket med SD kan det bli problem att bilda en sådan.

Påverkar Kinbergs Batra samarbetet inom alliansen lokalt  i Halland? Knappast. Det finns ett tydligt samarbete sedan många år i både kommuner och regionen, Hylte undantaget, också mellan alliansen och Miljöpartiet, att vem som pratar med vem på riksplanet är är ganska ointressant.

Fotnot: Jag har medvetet inte nämnt KD och deras eventuella position i inlägget då de har samma syn som (M) men det saknar betydelse om de är med i riksdagen med strax över 4% eller ramlar ut. DS!

Inga kommentarer: