fredag, december 21, 2012

Ett torgombyggnad med svagt stöd

Förvaltningen för teknik i Kungsbacka kommun har gått till kommunens invånarpanel och frågat vad man tycker om det nya torget.

Kommunen framställer resultatet som något positivt. Men redan underlaget är tveksamt. Man har skickat ut enkäten till 362 personer och bara 65% svarade. Redan där borde man nog dragit öronen åt sig och avstått publicering.

Istället går man ut med ett pressmeddelande där man säger "De flesta är nöjda med det nya torget".

Men av de svarande är 57%  nöjda, enligt kommunen. Det är om man räknar om hur många som blivit tillfrågade strax under 40% av alla tillfrågade 362 som är nöjda.

Alltså inte de flesta eftersom underlaget är så bristfälligt.

Jag är ju ordförande i Närsjukvården i Region Halland. Där prövas vi ständigt i så kallade öppna jämförelser. Ca: 75%  har förtroende för sin vårdcentral. Och på den kanske viktigaste frågan "Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt
sätt?"
svarar 92% ja i Halland.

Hade vi haft siffror kring 57% (om vi köper kommunens siffra) hade jag varit oerhört bekymrad. Där ligger de sämsta landstingen i Sverige som har stora problem med
ekonomi och kvalité.

Men för kommunen är dessa låga siffror helt acceptabelt och kommuniceras som något positivt.

Att kommunicera något positivt som inte har uppbackning i siffror skadar kraftigt förtroendet för kommunen i allmänhet och förvaltningen för Teknik i synnerhet.

Varför gör inte invånarna vågen för torget? Här är mina främsta skäl till att jag är kritisk.

1. Placeringen av korvhuset framför bion och Naam.
2. Färgen och utförandet på de båda husen.
3. Storgatan som blivit tvättbräda att köra på. Tänker ingen på t.ex busschaufförer?
4. Brister i anpassning för funktionsnedsatta.
5. Man har genom placering av olika bänkar förhindrat framtida kalas/festivaler på torget, eller skall dessa monteras bort varje gång?

Mina råd till teknik och dess nämnd inför 2013 är, gör om och gör rätt. Flytta korvhuset, ändra färgsättning, se över kullerstenarna både för funktionsnedsatta och de som kör yrkesmässigt och ta fram en plan för hur torget kan anpassad till kalas/festivaler.

Dessa åtgärder är en bra början och kan kanske ge ett stöd som faktiskt är värt att kommunicera utåt.

Inga kommentarer: