fredag, december 14, 2012

Ekonomi i balans i Närsjukvården

Vid Driftnämnden Närsjukvård i Region Hallands sammanträde på onsdagen redovisades det ekonomiska utfallet för årets första 11 månader.

Prognosen för hela 2012 ändrades så att både vårdcentralerna och tandvården prognostiserar ett nollresultat. Tandvården kommer i bokslutet redovisa minus 8 miljoner men det är ett planerat underskott pga ett program att öka kompetensen för personalen där nämnden fått tillstånd av Regionstyrelsen att använda tidigare överskott. Verksamheten prognostiserar att gå ihop 2012.

Det är hårt arbete som ligger bakom att få ekonomin i balans och ytterligare åtgärder måste till för att inte skapa nya underskott. Men det är lättare att driva ett sådant arbete utifrån ekonomi i balans istället för att göra det ifrån stora underskott.

Inga kommentarer: