söndag, april 02, 2017

LSS - Frihet måste försvaras

Denna insändare fick jag i fredags publicerad i tidningen Norra Halland.

LSS- Frihet att försvara

I slutet av 80-talet var jag med när ansvaret för personer med funktionshinder överfördes från Landstinget Halland till Kungsbacka kommun.

Gruppbostad existerade knappt. Man bodde i princip på två ställen. Intuitioner, t.ex. Stretered i Kållered, och hemma hos föräldrar, ofta rätt gamla.

Kommunerna tog över, byggde gruppbostäder med så hemliknande förhållanden som möjligt, och synliggjorde denna grupp.

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kom 1994. Syftet var att ge särskilt behövande det stöd i det dagliga livet som krävs, för att kunna uppleva samma människovärde och frihet som andra, trots funktionshinder.

Men kostnaden för att ge denna frihet har ökat. Egentligen inte konstigt då de som tidigare bodde kvar hemma i många fall gjorde det utan samhällets stöd därför att föräldrarna inte ville se sina barn på institution. LSS och gruppbostäder erbjöd nu en god livsmiljö.

Men nu är denna reform under attack. Nästan dagligen läser vi i media om personer som nekas assistansersättning.

Regeringen har i ett regleringsbrev till Försäkringskassan skrivit att den ska ”bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar”. Det är svårt att tolka det på något annat sätt än som en direkt order om strängare bedömningar.

LSS infördes av liberalen Bengt Westerberg. För att ge de med mest behov ökad frihet. Denna frihet är nu hotad av socialdemokraterna. För Liberalerna en frihet att försvara.

Tommy Rydfeldt (L)
Gruppledare Region Halland


Inga kommentarer: