torsdag, april 06, 2017

Liberalernas förslag skulle ge Kungsbacka 40 nya poliser och 16 trygghetsvakter

Liberalerna anser att vi kan inte fortsätta i Sverige med en underbemannad polis som klarar upp färre och färre brott.

Kungsbacka har sämre bemanning när kommunen nu är 80.000 invånare än vad vi hade när den var 60.000 invånare.
Liberalerna föreslår

- 5000 nya poliser i Sverige, så de blir 25000, inom 5-7 år.

- 2000 fler poliser i yttre tjänst inom 12 månader. Idag jobbar ca: 9000 i yttre tjänst och genom att civilanställda tar över administrativa uppgifter, man avbyråkratiserar och att frågor kring tillstånd med mera förs över till andra myndigheter kan det frigöras 2000 poliser för yttre tjänst så de blir 11.000.

- 400 miljoner till polisen för att avlasta polisen uppgifter genom att anställa annan personal.

- 500 miljoner per år till trygghetsvakter. Det tar tid att utbilda poliser men otryggheten finns där redan idag. Liberalerna vill att kommunerna skall få dessa pengar för att kunna anställa trygghetvakter som skall medfinansiera hälften av kostnaden. Det ger 2000 tryggghetsvakter.

I Kungsbacka har Liberalerna föreslagit trygghetvakter vid resecentrum på helgerna.

Läs mer här.

Liberalernas förslag innebär att Kungsbacka skulle få 40 nya poliser och 16 trygghetsvakter.

Eftersom de flesta av dessa poliser kommer att arbeta i yttre tjänst blir det en fördubbling av dessa resurser.

Trygghet är frihet. Frihet måste försvaras.

Inga kommentarer: