måndag, juli 03, 2017

De mest lästa inläggen på bloggen första halvåret

Jag kan konstatera att sprututbyte, kollektivtrafik i allmänhet, stopp i Åsa i synnerhet, partiledarbyte och regeringsfrågan är det som ger flest läsare.

Sprututbyte och kollektivtrafik därför så många delar dessa inlägg på Facebook. Även mitt inlägg att Jan Björklund är min partiledare har delats av många.

Så här ser topp fem ut:

1. Nu startar sprututbyte  i Halland. Halmstad först ut.

2. S+M stoppar fler stopp i Åsa för Öresundstågen

3. Antalet resande med pendeltåget Kungsbacka-Göteborg var 43% större än vad man trodde.

4. Jan Björklund är min partiledare 

5. En mittenregering börjar bli ett seriöst alternativ efter 2018

Bloggen har funnits sedan december 2005. I 11,5 år. Och så länge jag får läsare kommer jag fortsätta kommunicera med väljarna på detta sätt och också den vägen försöka skapa opinion i frågor.

Det intressanta är att jag får läsare och kontakter i frågor som inte har prioriteras i medias nyhetsvärdering. En alternativ social media.

Sprututbyte är en sådan fråga som tidningarna i Kungsbacka i princip inte skrivit om men som gett mig många läsare i kommunen och också en hel del personliga kontakter.

Via telefon men även via e-post. Några anonyma som ställer frågor hur de kan få hjälp. Sådana kontakter gör att det verkligen känns meningsfullt att lägga tid på att skriva här.

Inga kommentarer: