torsdag, juni 29, 2017

Läkarmedverkan i hemsjukvården och på särskilda boenden dygnet runt

För några år sedan startade försök med läkarmedverkan i hemsjukvården i Kungsbacka och delar av Halmstad.

Läkare finns i tjänst dagtid och kan tillsammans med sjuksköterska eller ensam besöka de som finns inskrivna i den hemsjukvård kommunen driver i avtal med regionen. Patienten behöver inte ta sig till en vårdcentral.

Syftet var flera. Man får besök hemma. Och erfarenheten från andra län var att sådan direkt kontakt med patienten och anhöriga minskar inläggningar på sjukhusen. Inte minst genom att genomföra så kallade brytpunktssamtal. Samtal där man går igenom vad som kan komma eller kommer att hända, vilket ger en trygghet.

När man nu kan summera erfarenheterna så ser vi att det behövs möjlighet till att en läkare kommer hem dygnet runt.

Alternativet blir annars ofta att man beställer en ambulans och färd till akuten. Där kan man sällan göra något och efter 3-4 dagar på sjukhuset är man hemma igen.

Samma stöd behövs på äldreboenden och andra särskilda boenden.

Därför har majoriteten (M+C+L+MP+KD) lämnat ett uppdrag där vi för fram ett förslag om läkarmedverkan dygnet runt i hemsjukvården och på särskilda boenden.

Vi ser ingen ökad kostnad för regionen utan bara ett sätt att organisera verksamheten på ett bättre sätt,  använda pengarna effektivare samtidigt som det skapar trygghet för patienten i hemsjukvården eller de som bor på ett särskilt boende.

Förslaget i färdig form vill vi ha från regionkontoret i höst.


Inga kommentarer: