lördag, januari 27, 2018

Resandet med Öresundståg m.fl tåg ökar mest till och från Kungsbacka och Åsa

Nu har siffrorna från höstens resandeundersökning för tågen på Västkustbanan och deras stopp i Halland kommit.

Det man mäter är Öresundstågen, Västtåg de turer som går mellan Varberg och Göteborg och Pågatågen mellan Halmstad och Helsingborg. Inte pendeltågen mellan Kungsbacka och Göteborg som har en egen mätning och statistik.

Med tanke på debatten kring fler tågstopp i Åsa har säkert många undrat hur många som reser till och från stationen.

Och Åsa station ökar resandet med ca: 10%. Från 888 på- och avstigande till 978 stycken per dag. Sedan starten 2013 är ökningen 70%. Första året hade man i snitt 577 av och påstigande.

TRYCK PÅ BILDEN

Mätningarna gäller vardagar och Åsa har till skillnad mot andra stationer i Halland bara en del tåg som stannar. Inget mitt på dagen och inte alltid kvällstid.

Så man kan dra slutsatsen att resandet skulle blivit högre med samma turtäthet som övriga stationer.

Ökningen blir följande per station i Halland. (Observera att för Kungsbacka station är inte pendeltåget med utan bara Öresundståg och Västtåg som går Varberg-Göteborg.)

Kungsbacka +182
Åsa +90
Halmstad C +84
Varbergs +45
Laholm +25
Falkenberg +23

Kungsbacka och Åsa och Halmstad ligger i topp och minst ökar resandet till och från Falkenberg.

Intressant är att Kungsbacka och Åsa med 272 fler av och påstigningar ökar mer än de andra stationerna tillsammans, 177 av och påstigande.

Noterbart är att Hallandstrafikens mål är att resandet skall öka totalt i Halland med 5% och det klarar ju enbart Åsa.

Så diskussionen kring fler stopp och den potential det finns att få fler resenärer från denna station, kommer knappast att lägga sig.

OBS! TRYCK PÅ BILDEN SÅ BLIR DEN STÖRRE:

Inga kommentarer: