måndag, november 21, 2011

Gratis innebär bara att någon annan skall betala

Pensionärsorganisationer brukar kräva att pensionärer skall få åka gratis kollektivtrafik under lågtrafik.

Argumentet brukar vara att det inte kostar något. Bussen har ju platser lediga. Men det är precis vad det gör, kostar alltså.

En vanlig metod för att hålla kvalité är att entreprenören som kör bussen får betalt både en fast ersättning och en rörlig. Rörlig som beror på hur många som reser.

Ett bra sätt att handla upp därför då drabbas entreprenören direkt om man tubbar på kvalitén. Om bussen inte går i tid eller man inte håller bussen ren osv. Minskat resande märks direkt i plånboken.

Från årsskiftet 2012 har Region Halland huvudansvaret för kollektivtrafiken i Halland.
Kostnaden för gratis resande skall alltså ställas mot annat i regionens budget.

Halmstad har gratis kollektivtrafik för pensionärer över 75 år. Om man tar deras kostnad och lägger ut den på länet skulle det bli kring 25 miljoner för att alla pensionärer över 75 skulle få åka gratis under lågtrafik.

Inget är gratis utan det innebär bara att någon annan skall betala.

Om det finns 25 miljoner att satsa vilket är viktigast? Att pensionärer, många med goda inkomster, får åka gratis eller satsa på sjuka och gamla för att de skall få bättre vård?

För mig är det enkelt. Jag satsar pengarna på bättre vård.


Inga kommentarer: