tisdag, november 22, 2011

Närakuten blir kvar i privat regi

Sedan 2006 finns en Närakut i Kungsbacka. Öppet mellan 7.00-24.00. Den drivs med Carema Sjukvård som operatör. Ansvarig nämnd i Region Halland är Driftnämnden Närsjukvård.

Avtalet går ut 2012-12-31.

Därför skulle nämnden idag fatta beslut om det skall finnas en Närakut och om den skall drivas i egen regi eller handlas upp.

Närsjukvårdens förvaltning har gjort en bra utredning där man belyst olika alternativ. Den utredningen föreslår att Närakuten även i fortsättningen drivs av en privat aktör.

Det blev också nämndens beslut. Alliansen stod enat bakom detta medan Socialdemokraterna reserverade sig.

Förvaltningen hade konstaterat att en Närakut är något av en främmande fågel i Närsjukvårdens verksamhet. Vi driver ingen sådan verksamhet. På övriga orter finns kvälls- och helgmottagningar som är integrerade med vårdcentralerna. Och givetvis sjukhusens akuter i Halmstad och Varberg.

Att då driva något som man inte har erfarenhet av är ett vågspel.

Eftersom vårdcentralcheferna i Kungsbacka inte heller vill integrera en Närakut med sin egen verksamhet finns inga samordningsvinster att göra. Jag respekterar deras önskan.

Nästa beslut som kommer i januari blir väldigt viktigt. Då skall nämnden fatta beslut om upphandlingsdokumentet. Vad skall Närakuten ha för innehåll och hur skall avtalet se ut?

Nuvarande avtal, som jag och nämnden ärvt, är klent när det gäller kvalitetsmål och kvalitetsuppföljning. Vi har heller inte någon bra insyn i verksamheten. Dock har samtal med Carema Sjukvård gett oss viss insyn.

Förvaltningen har nu i uppdrag att ta fram bra kvalitetsmål som också är mätbara och även skriva in att vi skall ha insyn i verksamheten. Det måste vara möjligt för Närsjukvården att göra kvalitetsrevison. Och om man inte följer de åtagande man tagit på sig i till slut säga upp avtalet.

Likaså vore det intressant om regionens revisorer kunde få viss insyn i verksamheten. Jag vet inte om det går men är värt att pröva.

Att det skall vara meddelarfrihet för de anställda är självklart och det står redan i dagens avtal.

Jag tror och hoppas att det skall gå att få fram ett bra avtal där kvalité och insyn garanteras. Allt till nytta för de som söker vård på Närakuten.

GP

Inga kommentarer: