tisdag, november 22, 2011

Inga människor får ramla mellan stolarna

Igår måndag hade arbetsutskottet för Närsjukvården i Region Halland ett möte med presidiet för Individ & Familjeomsorgen i Kungsbacka. Det blev ett bra möte.

Ursprungligen hade mötet kommit till pga att Individ & Familjeomsorgen hade annonserat på hemsidan om vad Vårdcentralerna gör och inte gör. Kanske inte så bra. Men detta går ju att korrigera vilket man kommer göra.

Men det intressanta var de idéer som man har kring startande av en mottagning för missbrukare där man tar ett helhetsgrepp kring personer med missbruksproblem och psykisk eller somatisk sjukdom.

Kommunen har lokal och resurser men man behöver få med både Psykiatrin och Närsjukvården.

En intressant idé väl värd att gå vidare med. Ingen skall ramla mellan stolarna för att olika offentliga förvaltningar inte kan samarbeta.


Inga kommentarer: