måndag, november 21, 2011

Replik S-insändare

Johan Tolinsson (S) i Kungsbacka återkom med en replik på mitt svar. Läs mitt svar här.

Kanske ännu mer förvirrande än hans första inlägg.

Här är min replik, publicerad i Kungsbacka Posten  19/11.


Folkpartiet tar gärna ansvar

Johan Tolinsson (S) började debatten med insändare där han påstod att höjda patientavgifter i Region Halland och Folkpartiets förslag att modernisera LAS skulle föra Sverige tillbaka till 30-talet. Han fick svar både av mig och kommunalrådet Ulrika Landergren (FP).

När han i KP 15/11 återkommer med en replik så nämner han inte LAS utan blandar in ett
nytt ämne. Nu handlar det om bostadssituationen i Kungsbacka. Vad har den med Region Halland eller Folkpartiets arbetsmarknadspolitik att göra?

När det gäller höjningen av patientavgifterna skulle jag nog vara lite försiktig om jag var
Socialdemokrat. Det Socialdemokratiskt styrda Västra Götaland höjer också patientavgifterna och beräknar ta in 55 miljoner. Jag ser fram emot Johan Tolinsson anklaga sina partivänner i den regionen för att ta Sverige mot 30-talet.

Dessutom är det Socialdemokratiska budgetalternativet i Region Halland både ofullständigt och brister i finansieringen.

Bland annat har man lagt in, förmodligen av misstag, en besparing på länets vårdcentraler på 9 miljoner. Löften om gratis resor till läkarmottagningar finns inte finansierad med en enda krona.

Ja, Johan, Folkpartiet är med och styr i både i årets kvalitetskommun Kungsbacka och i Region Halland. Den region som lyckats bäst med att korta köerna och i de flesta undersökningar får bäst resultat när det gäller hur vården utförs och vad patienterna tycker om den.

Folkpartiet tar gärna vårt ansvar för att bra verksamhet skall bli ännu bättre.

Tommy Rydfeldt (FP)
Ordförande Driftnämnden Närsjukvård
Region HallandInga kommentarer: