onsdag, juni 01, 2016

Glädjande att Region Halland utökar fosterdiagnostiken med KUB och NIPT.

Regionstyrelsen beslutade idag att Region Halland skall införa fosterdiagnostik enligt SBU:s (statens beredning för medicinsk utveckling) riktlinjer.

Det innebär att fosterdiagnostiken är uppbyggd i tre steg.

1. Kombinerat ultraljud och biokemi (KUB) i graviditetsvecka 11
2. Non Invasive Prenatal Test (NIPT) vid förhöjd sannolikhet
3. Fostervattenprov

Syftet med detta beslut är att erbjuda fosterdiagnostik enligt nationella riktlinjer och få en jämlik vård i Sverige. Region Halland är enda landsting/region som inte erbjuder denna metod. Diagnostiken kommer att minska antalet fostervattenprov som ökar risken för missfall.

Den test Region Halland har erbjudit, kvadrupel-test, kommer från 2016-06-17 inte längre att analyseras i Sverige. Det kan heller inte tas innan vecka 15-18 i graviditeten. De kvinnor i Halland som velat ha KUB och NIPT tester har antingen fått bekosta det själva eller åka till ett annat län.

Liberalerna i Halland kommenterar beslutet:

Tommy Rydfeldt, ledamot i regionstyrelsen och gruppledare:

- Det är mycket glädjande att regionstyrelsen har tagit detta beslut. Modern fosterdiagnostik ska finnas tillgänglig för alla kvinnor, inte bara dem som kan betala för sig eller reser utanför Halland.Liberalerna har i Halland drivit denna fråga under många år.

Lovisa Aldrin, vice gruppledare och ledamot av Liberala kvinnors centralstyrelse:

- Det här var en av de frågorna som gjorde att jag gav mig in i regionpolitiken.
För oss liberaler är det självklart att kvinnor ska kunna erbjudas denna möjlighet även i Halland. Dels för att minska oron under graviditeten men också för möjligheten att förbereda sig.

Uppdraget att införa fosterdiagnostik enligt SBU:s (Statens beredning för medicinsk Utvärdering) rekommendationer har lämnats till Driftnämnden Ambulans, Diagnostik och Hälsa.

Inga kommentarer: