onsdag, juni 01, 2016

Region Halland inför sprutbyte

Regionstyrelsen beslutade idag att införa så kallad  lågtröskelverksamhet med sprutbyte för intravenösa droganvändare i Region Halland.

Närsjukvården får i uppdrag att i samverkan med missbruksvården,  infektionskliniken och socialförvaltningarna i kommunerna, samt med stöd av psykiatriförvaltningen och mödravården införa sprutbyte.

Ett mycket intressant uppdrag för Närsjukvården att få.

Beslutet innebär att man kan byta gamla smutsiga sprutor mot nya men det innebär också en chans att möta människor i missbruk, skapa kontakt som förhoppningsvis leder till att de söker vård.

Erfarenheterna från Skåne visar att det finns ett mörkertal bland narkomaner. Människor lyckas dölja sitt missbruk och inte ses som missbrukare av omgivningen.

I tjänsteskrivelsen står:

Sprutbyte med testning och rådgivning är i första hand en hälso- och smittskydds-fråga. En lågtröskelverksamhet med program för sprutbyte bör enligt Folkhälsomyndigheten innefatta hälsorådgivning från läkare, sjuksköterska, kurator och barnmorska, motiverande samtal, information om hur man skyddar sig mot sexuellt överförbara infektioner, testning och vaccinationer.

Det stöder därmed indirekt samhällets övriga insatser mot narkotika. När man bygger upp en förtroendefull relation och visar på allas lika rätt till en god vård ökar chanserna att också nå fram med insatser som hjälper personer att hantera eller på sikt ta sig ur ett drogberoende."

Sprutbyte ger också en möjlighet att minska spridningen av Hepatit (gulsot) och HIV.

Uppmuntrar man då inte någon att knarka? Nej. De lär inte sluta utan vård utan fortsätter med smutsiga sprutor.

Ett bra beslut som Liberalerna har drivit i hela Sverige under lång tid.

Inga kommentarer: