torsdag, juni 02, 2016

IT lösningar förändrar vården - nu webbtidbok.

Nu tas det första stegen för att införa webbtidbok i Region Halland. Möjligheten för patienten att själva välja tider.

Förhoppningen är att 40% skall boka sina tider själva via webben. Men jag tror på sikt att den siffran kan bli högre.

Vårdcentralen Västra Vall Breared i Varberg är den första vårdcentral som testar detta. Det skall bli mycket intressant att följa hur patienterna tar emot möjligheten men också hur man hanterar det på vårdcentralen.

Att man hittar balansen mellan efterfrågan på tider och utbudet
.
Jag tror på att låta vårdcentralerna själva hantera detta men kommer som ordförande för Närsjukvården givetvis följa införandet noga.

Skulle någon vårdcentral släppa för få tider blir det ju i första hand en fråga för ledningen för Närsjukvården men om det behövs kommer nämnden kunna utfärda riktlinjer.

Webbtidbok har många fördelar inte bara för vårdcentralerna utanför hela sjukvården.

Om hälften av patienterna bokar själva kommer det förändra vården.

Antalet telefonsamtal bör kunna minska drastiskt vilket innebär tid över för vårdcentral att ge just vård och inte sitta i telefon och boka tider.

Det ger patienten möjlighet att själv boka en tid då de har möjlighet att komma, inte få en tid hemskickad i brev som sedan kanske måste bokas om.

Och de som verkligen behöver prata med någon kommer komma fram lättare.

Sjukvården håller sakta men säkert på att ta sig in i 2000 talet när det gäller IT.. En massa år försent men nu duggar förslagen tätt. E-frikort införs under sommaren 2016, man behöver inte hålla reda på sina kvitton.

Webbtidbok börjar införas, att kunna läsa sin journal på nätet kommer under hösten 2016, ankomstterminaler kommer på sikt där man både kan anmäla sin ankomst och betala med kort, bara för att nämna några saker.

Vårdguiden 1177 blir en viktig portal som kommer utvecklas med nya spännande tjänster för sjukvården men framför allt patienten.

Jag tror på sikt att vi kommer ha virtuella kontakter via 1177. Man bokar en tid och pratar via 1177 eller en app men läkare, sjuksköterska eller någon annan och ser samtidigt varandra.

Kanske en närakut på nätet som är öppen hela dygnets 24 timmar?

Logga in själv på 1177 och kolla. Bank ID behövs för säkerheten.

www.1177.se/Halland


Inga kommentarer: