måndag, oktober 07, 2013

Blodtryck mäts på Folktandvården i Halland

Nu startar projektet "Blodtrycksscreening" inom Folktandvården i Region Halland.

Tanken är att under lite mer än ett år på försök studera en metod att via tandvården fånga upp människor med högt blodtryck.

Fyra folktandvårdskliniker i Halland deltar i projektet.

Det fyra folktandvårdskliniker som deltar i projektet: Ullared, Oskarström, Veddige och Varberg/Västra Vall.

Patienter, som är 40-75 år, som går till någon av dessa kliniker, kommer med sin ordinarie kallelse att få erbjudande om att delta i projektet (undantaget de som redan har ett diagnostiserat högt blodtryck, de som har diabetes, förmaksflimmer, genomgår dialys eller är gravida). Totalt 2.000 patienter ska ingå i studien.

Såhär beskriver man hur det skall gå till:

"De patienter som vill vara med i studien får direkt efter tandläkarbesöket vila 5 minuter innan blodtrycket tas. De som då uppvisar för högt blodtryck (över 140/90) får låna hem en helautomatisk blodtrycksmätare, Omron M6 Comfort, och ska därefter hemma under en veckas tid ta blodtrycket och skriva upp värdena på en blankett som sedan ska återlämnas till folktandvårdskliniken. 

Där analyseras värdena och de personer som fortsatt uppvisar för högt blodtryck remitteras till ”sin” vårdcentral för ytterligare provtagning och eventuell fortsatt utredning och behandling där. De första patienterna från studien förväntas börja kontakta sin vårdcentral i slutet av oktober.

Patienter som är listade vid Håstens vårdcentral kommer att hänvisas till vårdcentralen oavsett om de uppvisat högt eller normalt blodtryck vid blodtryckstagningen i hemmet. Detta för att särskilt utvärdera hemblodtryckstagningen."

Intressant projekt som om det lyckas kan fånga upp många som idag inte vet att de har högt blodtryck och är i riskzonen.

Fotnot: Folktandvården är en del av Närsjukvården i Halland. Den andra delen är regionens Vårdcentraler så det passar verkligen bra att pröva detta i närsjukvårdens verksamhet.

Inga kommentarer: