måndag, oktober 07, 2013

Insändare: Kostnaden för hyrläkare minskar

Denna insändare var införd i Kungsbacka Posten i lördags.


Användandet av hyrläkare minskar i Närsjukvården

Det viktigaste måste alltid vara att ge patienterna vård.

Men även läkare har rätt till semester, kan bli sjuka, vara föräldralediga eller utbilda sig. För andra yrken finns det vikarier att ringa vid vakanser men inga läkare går arbetslösa och väntar på en signal.

Användandet av hyrläkare blir då en nödlösning.

Olika läkare vid varje besök minskar kvalitén för patienten så därför är ambitionen att så långt som möjligt inte använda sig av inhyrda läkare.

Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland har tagit flera beslut för att skärpa regelverket för när hyrläkare får användas men också gett förvaltningen en resurs  för att stärka upp rekryteringsarbetet.

Efter åtta månader av 2013 kan vi se att det börjar ge resultat. Kostnaden för hyrläkare minskar med 5 miljoner jämfört med samma tid förra året.

Man har lyckats väl i rekryteringsarbetet och jag tror det finns gott hopp om att minska kostnaden för hyrläkare ytterligare.

Tommy Rydfeldt (FP)
Ordförande Driftnämnden Närsjukvård
Region Halland


Inga kommentarer: