måndag, oktober 07, 2013

Folkpartiet tar ansvar för budget 2014

Jag gillar min partivän Roland Adler. Inte minst att han kraftigt drivit tesen god och säker vård. Inte bara god.

Fördelen med personer som inte sysslat med politik hela sitt liv är att de tänker ofta annorlunda. Det gör Roland och han är också otålig. Jag förstår honom.

Framtidens sjukvård har stora utmaningar och det kommer kosta pengar. Roland framförde i en debattartikel 26/9 i Hallandsposten tanken på skattehöjning i regionen.

Vi kanske hamnar där men först skall vi veta att de skattepengar vi nu tar in används på bästa sätt.

Folkpartiet står bakom budget 2014 som innehåller oförändrad skatt. I dagens Hallandsposten skriver Folkpartiets gruppledning ett svar.

Folkpartiet är en del i majoriteten

De samverkande partierna i majoriteten i Region Halland, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna har lagt en budget för 2014 som vi i Folkpartiet varit med om att arbeta fram och tillfullo står bakom. 

Den beslutade budgeten innehåller de mål, prioriteringar politiska avvägningar och bedömningar som skall gälla för den överskådbara framtiden. Likaså innehåller den intäktsramar (dvs skattesats) och utgiftsramar. 

Frågorna om bemanning, patientsäkerhet och vårdnivåer är mycket viktiga och har noga diskuterats i vårt parti liksom i de andra.

Att i nuläget lyfta frågan om andra prioriteringar och frågan om skattehöjningar i framtiden är inget Folkpartiet ställer sig bakom. Man skall alltid ha en levande framtidsdiskussion men att rycka ur en fråga ur en helhet och att göra det precis efter beslut är fattade är enligt vår mening fel. 


Givetvis har dock enskilda medlemmar all rätt att torgföra sina åsikter men då måste det också klargöras att partiet inte står bakom dessa.

Bengt Eliasson
Gruppledare

Fatima Svanå
Vice gruppledare

Tommy Rydfeldt
Gruppsekreterare


Inga kommentarer: